Symposium Lef Loont

Symposium voor inkopers en verkopers op 8 januari in Den Haag (13.30-17.00u)

Kennis en samenwerking zijn onontbeerlijke ingrediënten om succesvol te ondernemen. Dat is de reden dat MKB Den Haag het nieuwe jaar op 8 januari aftrapt met een (gratis) symposium op de Haagse Hogeschool over inkoop en verkoop gecombineerd met de MKB Den Haag Nieuwjaarsborrel. Kom dus uw kennis opfrissen, ontmoet medewerkers en studenten van de Haagse Hogeschool en collega-ondernemers.

THEMA: LEF LOONT!
Inkoop en verkoop processen ontaarden vaak in tijdrovende papieren tijgers. De professionele ruimte raakt ondergesneeuwd door een doorgeschoten regel- en verantwoordingsdrang. Dit veroorzaakt risicomijdend gedrag en leidt tot traagheid

Het kan anders! Het is een kwestie van anders leren omgaan met onzekerheden en op een andere manier ondernemen. Vandaar dat Het Haagse symposium voor Inkoop en Verkoop op 8 januari 2019 het nieuwe jaar start met een bruisende middag voor inkopers en verkopers die gaan voor optimaal rendement. Lef durven te tonen, maar bovenal handvatten willen krijgen hoe te ondernemen in een wereld vol complexiteit en onzekerheid.

De middag wordt afgesloten met de MKB Den Haag Nieuwjaarsborrel en nieuwjaarsmarktevent op het centrale plein van de Haagse Hogeschool. Hier is volop gelegenheid om re netwerken maar ook uw eigen risicoleiderschap te testen.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Haagse Hogeschool

Locatie:

Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
Den Haag

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha