Paul Mason schetst een roadmap to the future

2 april 2016

Paul Mason was in Nederland ter gelegenheid van de Nederlandse vertaling van zijn boek Postcapitalism en de G10 van de economie. We hebben een uur met hem kunnen spreken over WIN en hij wil graag waar mogelijk zijn bijdrage leveren.

We hebben te maken met een multi problematiek in onze samenleving (schulden, milieu, migratiestromen en werkeloosheid ten gevolge van technologische ontwikkelingen en een stagnerende economie). Dat maakt werken aan structurele oplossingen complex. De eerste die deze status quo doorbreekt is Paul Mason. De weg die Mason schetst past in de visie van WIN op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Roadmap voor de komende 50 jaar

In zijn boek Postkapitalisme, een gids voor de toekomst (2015) schetst Mason een roadmap om de wereldeconomie in de komende 50 jaar socialer en duurzamer te maken. Voor iedereen is er werk aan de winkel: overheid, bedrijfsleven en burgers, links én rechts. Informatietechnologie ziet Mason als de motor achter de nieuwe economie. Hij pleit voor de overgang naar een economie waarin o.a. alle openbare voorzieningen gratis zijn en iedereen een basisinkomen heeft. Rendement op investeringen komt in een mix van geld en natura. De noodzaak om te werken is veel minder. Om ondernemerschap te stimuleren wordt innovatie belastingtechnisch beloond, maar eerder behaalde successen worden progressief belast. Slapend rijk worden is er dus niet meer bij. Voor de overheid ziet hij de taak weggelegd om duurzaamheid te stimuleren en uitputting van grondstoffen te bewaken. Een utopie? Lees het boek en raak onder de indruk van de onderbouwing.

 

 

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha