Kantelen van de arbeidsmarkt kan!

16 maart 2015

Nederland ontwikkelt zich tot een lerende economie, een economie die vaardig weet in te spelen op een veranderende wereld. Duurzaamheid, participatie en eigenaarschap zijn de kernwaarden van de nieuwe economie. Het levert een WIN WIN WIN situatie op.

Kenmerken van de nieuwe economie

  • Ruimte voor nieuwe businessmodellen => maatschappelijke impact én financiële duurzaamheid
  • ICT als fundament voor het organiseren van werk => productiviteitsverbetering
  • Grenzen vervagen, tussen vakgebieden, profit & non-profit, werk & privé  => mindset/cultuurverandering

Werken in de nieuwe economie

  • Zelfstandige professionals onderscheiden zich door ondernemerschap; het soort dienstverband wordt minder van belang
  • Werkenden hebben steeds vaker meer dan één inkomstenbron en kunnen meerdere rollen vervullen
  • Het werken in tijdelijke teams neemt een grote vlucht

Benodigde vaardigheden

  • Initiatief nemen
  • Focus hebben
  • Verbindingen leggen

De kanteling is ingezet

De beweging is ingezet, maar wordt nog niet in samenhang gezien. Een kritische massa van 17,6% is voldoende om een structurele hervorming van de arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

  Top-down hefboom: Technologische ontwikkeling =>  Effect op de arbeidsmarkt => Bottom-up hefboom:
DIY & DIT* =>
Economisch effect Maatschappelijk effect
1 Reorganisaties en faillissementen Meer werkzoekenden en meer tijdelijk werk Nieuwe ideeën 0
2 Minder vaste banen Overvloed aan kennis en tijd Kennis delen 0
3 Aanpassing sociale zekerheidsstelsel Vorming zwermen/
tijdelijke coalities
Co-creatie/werk creëren 0 +
4 Circulaire arbeidsmarkt In minder dagen je inkomen verdienen Werk voor iedereen die wil werken + ++

*Do It Yourself en Do It Together

 

 

 

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha