Ontwikkeling lokaal geld Amsterdam Zuidoost

Stap voor stap verder komen

Lokaal Geld Zuidoost is een middel om te bouwen aan een sterke lokale, veerkrachtige en duurzame economie, zodat alle potentie en waarde van Zuidoost in de wijk blijft. Dit is super complex en toch lukt het de initiatiefnemers Elisabeth Werter en Doede Simonides om in kleine stapjes vooruitgang te boeken. Door mee te doen met de WIN Werkt Inspiratiesessies kun jezelf ervaren hoe dit werkt.

De initiatiefnemers hebben sinds de start in juni 2020 brede steun gekregen. Stadsbestuurder Dirk de Jager heeft het als voorbeeld gebruikt voor Zuidoost in de sessie over Community Wealth Building, die georganiseerd was in het kader van de Cities of Change. Maartje Bos noemt de win-win-win aanpak in de uitzending van Pakhuis de Zwijger over de klimaattafel als een middel om de lokale economie te verviervoudigen. Via o.a. een Hackaton en een manifest zijn er handtekeningen verzameld en heeft zich een kerngroep gevormd met betrokken burgers, ondernemers en beleidsambtenaren waarin wordt gebrainstormd over experimenten die ze zoetjes aan willen gaan starten en waarvoor ze funding zoeken. Kern is dat burgers in lokaal geld betaald worden voor wijkgerichte activiteiten en dat ze dit lokaal kunnen besteden. Ondernemers met een KvK-nummer kunnen het lokale geld dat ze ontvangen omwisselen voor Euro’s. Burgers kunnen dat niet.

Support van de gemeente en grootwinkelbedrijven

In februari 2022 heeft het Stadsdeel Zuidoost budget beschikbaar gesteld om het project Lokaal Geld in het kader van Community Wealth Building verder te ontwikkelen ën een Social Return Deal afgesloten met het grootwinkelbedrijven in Zuidoost om het lokale geld te accepteren. Met dit geld wordt o.a. de app die die het betaalproces faciliteert aangepast aan de wensen van de kerngroep en een coöperatie opgericht.

In oktober 2022 werd in Pakhuis de Zwijger de DonulDeal ondertekend voor 2Ping, zoals de lokale munt gaat heten en samenwerking aangegaan met andere wijken. Op 6 juni 2023 is de soft launch en vanaf 7 juni is de 2Ping-app te downloaden in de Playstore.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha