Ondernemend participeren

30 juni 9.30-11.00 uur Stakeholdermeeting Maak je eigen werk

Met veel enthousiasme gaan ondernemers uit Amsterdam Zuidoost na de zomer van start met de pilo “Maak je eigen werk”. Verschillende smaakmakers uit de WIN Werkkring Amsterdam zijn hierbij betrokken.

Deze pilot ondersteunt mensen stapsgewijs door te groeien naar vrijwilligerswerk, kleinschalig of volledig ondernemerschap, of een baan. We werken aan het vergroten van eigenaarschap in en met het sociale netwerk, het inzetten van sociaal, cultureel en natuurlijk kapitaal en het aanleren van denken in overvloed. Dit zodat mensen met enthousiasme werk doen waar ze echt blij van worden.

De ambitie is om de pilot om te bouwen naar een succesvol en meerjarig programma. Je kunt stakeholder worden door hierover mee te denken en/of een concrete bijdrage te leveren in een Zoom-meeting. Tijdens deze meeting zal de HvA de belangrijkste bevindingen uit het rapport Ondernemend Participeren in de wijk delen. Na aanmelding ontvang je de link.

 

Smaakmaker Elisabeth Werter is fellow bij de Weconomics foundation en internationaal zaken adviseur, mentor en coach. Als EU ambassadeur voor vrouwelijk ondernemerschap stimuleert ze leiderschap. Ze heeft lang in Griekenland gewoond en gewerkt als ondernemer en consultant. Nu ze terug is in Nederland werkt ze vanuit Amsterdam als businessinnovation coach en adviseur en faciliteert ze de WIN Werksessies in Amsterdam..

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha