Omkeerevent NSvP Van moeten naar willen

De wereld van werken en leren verandert snel. Het volgen van een opleiding vandaag biedt jongeren geen garantie dat het beroep waarvoor zij worden opgeleid straks nog bestaat. Ook voor de werkenden van nu is het meer en meer urgent om te blijven leren, voordat je wordt ingehaald door de technologie. Een Leven Lang Leren (LLL) wordt steeds belangrijker. Toch is het geen vanzelfsprekendheid. Wat houdt ons tegen? Wat maakt dat we écht willen leren. Wat moet er worden omgekeerd om leren en talentvol werken ruim baan te geven? Denk, praat en debatteer mee tijdens het NSvP OmkeerEvent op 15 juni.

Bekendmaking Challenge-winnaars

Tijdens het OmkeerEvent zullen ook de winnaars van de SkiLLLsChallenge (samen met Instituut Gak) en de NudgeChallenge (samen met Behavioural Insights Team en PW.) bekend worden gemaakt. Vorig jaar was WIN een van de winnaars.

David van Lennep Scriptieprijs

Voor de meest excellente Masterscriptie op het gebied van A&O-psychologie en HRM reiken we tijdens het Event de NSvP David van Lennep Scriptieprijs uit. Deze prijs wordt sinds 1997 uitgereikt aan de afstudeerstudent en zijn/haar afstudeerbegeleider(s).

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Kies je programma

Metaalkathedraal

Locatie:
Metaalkathedraal
Utrecht

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha