Mijlpaal voor Hisham el Doeri

23 november 2016

“Ik heb zelf niet de juiste hulp gehad toen ik die nodig had, onder meer met huisvesting”, zegt Hisham. “Daardoor kwam ik op straat terecht en werden mijn problemen veel ernstiger. Ik wil voorkomen dat dit andere jongeren ook overkomt.”

Hisham el Doeri is een 29-jarige Doetinchemmer van Irakese afkomst. Hij heeft zelf een moeilijke periode gehad in zijn leven waarin hij geen vaste woonplaats had, in kraakpanden sliep en veel drugs gebruikte. Nu doet hij een opleiding sociaal-cultureel werk bij Mijn School. Ons Huis is zijn project. Op korte termijn is er hulp nodig om de inrichting van het huis. Via Part-up kun je hierbij helpen.

Ons Huis biedt een veilige thuissituatie voor kwetsbare jongeren die via het reguliere kanaal geen woonruimte kunnen vinden en toch dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. WIN is betrokken geweest bij de start van Ons Huis om de droom van leerling Hisham El Doeri te realiseren. In april 2017 was de opening.

Ambitie
Het project start met één woning in Doetinchem, die door woningcorporatie Sité beschikbaar is gesteld. Hisham gaat er wonen als hoofdbewoner. Naast hem is er ruimte voor twee of drie jongeren uit de doelgroep. El Doeri gaat hen begeleiden. Het is de bedoeling dat er op den duur meer huizen open gaan, ook in andere steden. “Zodat er een Ons Huis-netwerk ontstaat door het hele land”, aldus Hisham.

In het AD van 19 november 2016 staat een interview met Hisham. In 2018 startte hij zijn eigen bedrijf: Hisham’s Social Enterprise en 5 jaar later is hij -hoe kan het ook anders- projectleider bij Nova-wonen met sterren in Arnhem. Helaas eindigt hier het verhaal van Hisham. Hij overleed veel te jong op 25 november 2023. Een groot gemis voor zijn naasten en de samenleving. We hopen dat zijn werk wordt voortgezet.

Laatste update: 30 november 2023

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha