Liefde voor werk

8 september 2022

Je kunt werk eigenlijk vanuit twee invalshoeken bekijken. Als een context om je persoonlijk in te ontwikkelen, en als mogelijkheid om vorm te geven aan je hoger doel in het leven. Als je het zo bekijkt krijgt het woord ‘werk’ of ‘arbeid’ een andere betekenis. Op deze manier bezig zijn met werk vraagt inzet, aandacht en moed, met liefde voor werk als resultaat.

Reina Janssen ontmoet in haar loopbaancoaching louter moedige mensen. Ze houdt van werken met moedige mensen! Mensen die hun eigen kwetsbaarheid durven onderzoeken om onderweg te gaan naar kracht. Om je hoger doel in het leven te vinden en ‘werk’ aan te grijpen om hier vorm aan te geven. Ze schreef er deze blog over:

Zwoegen

In eerste instantie is je werk vaak iets, waarin je hard aan de slag gaat om zo goed mogelijk te voldoen. Te voldoen aan de functie-eisen, de verwachtingen van je leidinggevende (of klanten). Een omgeving, waarin je je neus stoot, je miskend of niet gezien voelt, je moet zien te overleven in alle soms tegengestelde belangen, weerstand moet kunnen bieden aan ervaren druk van anderen, en een omgeving waar je soms pijnlijke lessen opdoet.

Je werkomgeving is in eerste instantie vooral zwoegen. Althans, dat is mijn persoonlijke ervaring. En uit mijn loopbaancoaching maak ik op, dat ik niet de enige ben.

De functie van zwoegen

Dit zwoegen heeft een belangrijke functie. Je leert en ontdekt steeds meer wie je zelf bent, wat voor jou interessant en belangrijk is. Dit zwoegen leidt er toe dat je gaat leren om anders met situaties en uitdagingen om te gaan. Bijvangst is namelijk dat je allerlei nieuwe ervaring, kennis en vaardigheden opdoet, die je vervolgens weer inzet. Uiteindelijk leer je om op een acceptabele manier duidelijk te zijn naar anderen, om ‘nee’ te zeggen wanneer dat nodig is en goed is voor je, om je verantwoordelijkheidsgevoel gezond te begrenzen. Je leert om jezelf serieus te nemen, hier conclusies aan te verbinden en de consequenties hiervan te nemen en te dragen.

Kortom; dit zwoegen leidt ertoe dat je voller en wijzer wordt als mens. Je gaat ook langzaamaan steeds meer kantelen van willen voldoen aan verwachtingen van anderen, naar willen koersen op eigen verwachtingen, wensen en verlangens.

Hou vol, naar volgende fase

Dan kan er zich op enig moment een volgende fase aandienen, namelijk dat je gaat onderzoeken en ontdekken wat de rode draad is in je zwoegende werkleven en wat dit met jou als mens te maken heeft. In deze reflectie – ook hard werken en zwoegen overigens is mijn ervaring – kun je tot inzicht komen wat je eigenlijk zélf wilt betekenen in de wereld. Het vraagt eigen actie, vanuit gevoelde drang in gang gezet door jezelf. En van hieruit ontvouwt zich je inzicht.

In tweede instantie verwordt je werk dan tot iets, waarin je aan de slag gaat om vorm te geven aan je gevoelde missie in de wereld. Je werk vormt zich naar iets, waarin je vooral zingeving ervaart, waarmee je van betekenis bent voor anderen en waarde toevoegt aan de wereld. Dit kan van alles zijn! Je werk wordt zichtbaar gemaakte liefde.

Het is aardig vanuit deze invalshoeken naar werk te kijken.

Uit De profeet

Kahlil Gibran omschrijft het prachtig in zijn boek De profeet. Het inspireerde mij tot deze blog.

“Altijd heb je gehoord, dat arbeid een vloek en werk een ongeluk is.
Maar ik zeg je, dat je werkend deel uitmaakt van de diepste droom der aarde, je toebedacht toen die droom geboren werd.
En zo je jezelf met arbeid in leven houdt, heb je in trouwe het leven lief.
En het leven liefhebben door arbeid maakt je vertrouwd met ‘s levens diepste verborgenheid.

Je hebt ook gehoord, dat het leven duisternis is en in je vermoeidheid herhaal je wat de vermoeiden zeggen.
En ik zeg dat het leven inderdaad duisternis is, tenzij er drang bestaat.
En alle drang is blind, tenzij kennis haar verlicht,
en alle kennis is ijdel, tenzij met arbeid samengaand,
en alle arbeid is ledig, tenzij er liefde in woont:
wanneer je met liefde arbeidt, maak je een band met jezelf, met elkander en met God.

Arbeid is zichtbaar gemaakte liefde.
En als je niet met liefde arbeiden kunt en enkel met tegenzin, dan is het beter je arbeid op te geven en te gaan zitten bij de tempelpoort om aalmoezen in ontvangst te nemen van hen die vol blijdschap arbeiden.
Want als je met onverschilligheid brood bakt, bak je een bitter brood dat slechts ten dele ’s mensen honger stilt.
En als je afgunstig de druiven perst, werkt je afgunst een vergif in de wijn.
En zo je zingt als de engelen en van zingen niet houdt, sluit je ’s mensen oren voor de stemmen van de dag en voor de stemmen van de nacht.”

Inspiratie nodig?

Om onderweg te gaan naar werk als zichtbaar gemaakte liefde, is het belangrijk gevoelde ‘tegenzin’ serieus te nemen en te onderzoeken. Vraag ter inspiratie een gratis sessie aan of lees ter inspiratie haar boek Spring! In een online sessie geeft ze je zeker twee tips, waarmee je vooruit komt.

Lees meer van en over Reina en haar visie op werk.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha