Jaap Luikenaar – smaakmaker WIN Werk(t) Kring Eindhoven

10 september 2016

De pen is zijn gereedschap. Schrijven doet hij al zijn hele werkzame leven. Als redacteur voor Het Vaderland, communicatieadviseur in het toerisme en als lobbyist voor het Rotterdamse Havenbedrijf. Rondom havens heeft hij zijn draai gevonden. Met lobbyen is hij gestopt.

De columns die hij schrijft over Europa’s grootste haven geven hem de ruimte om een breed spectrum aan onderwerpen de revue te laten passeren. Hij werkte mee aan een boek over de Rotterdamse Haven en hij heeft net de kopij ingeleverd voor een boek over de haven van Antwerpen. Het komt medio november uit in een Vlaamse en Engelse versie. Ideeën zijn er al om nu richting Hamburg te gaan, de derde haven van Europa.

Haven als centrum van ontwikkelingen

Rondom de haven en de chemische industrie komen voor Jaap alle relevante thema’s samen: technologische ontwikkelingen, de nieuwe economie, milieu, werkgelegenheid etcetera. Dat vindt hij interessant en over zijn waarnemingen schrijft hij. Bijvoorbeeld voor de Jongerenspecial 2016 van een h-­a­-h-blad in Rijnmond “Sexy baan of lekker geld verdienen?”. Zijn fantasie en humor laat hij ook graag de vrije loop. Zo schreef hij een prachtig verhaal over WIN­-kukels als spin­off van de WIN Nieuwjaarsbijeenkomst.

De blik vooruit

De visie op de toekomst vindt hij ook het fascinerende aan WIN. “Ieder keer weer ontdek ik dat je met WIN eerder kansen ziet. Dat we voorlopen. Het is voor mij nog wel een dingetje om er zelf ook iets mee te doen.” Jaap is vanaf 2013 betrokken bij WIN en heeft ook meegedraaid in het eerste pilotteam. Daar was hij de aanjager van het eerste actie Maak een Selfie of een Elfie in het kader van het eerste Fête de la Nature in Nederland. Het resulteerde in een fraaie poster, maar hij was zelf niet tevreden met de opbrengst. Zijn ongenoegen deelde hij in een betoog Over Elfie, Selfie en Hunnie.

Drempels

De liefde bracht hem naar Eindhoven en daar is hij begonnen een nieuw netwerk op te bouwen. Het faciliteren van de WIN Werk(t) Sessies in Eindhoven (zie To Do Suggesties) is een rol die daarbij goed past. Jaap geeft ruiterlijk toe dat dit nieuw voor hem is en dat hij het best lastig vindt. Hij is geen Brabander en hulp vragen is ook nog wel een dingetje voor hem. Bij deze dus toch gedaan!

sept 2016

Jaap faciliteert de bijeenkomsten van WIN in Eindhoven. In mei 2021 verschijnt zijn boek Man op de Mammapoli

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha