De WIN Werk(t) Rede #3

6 september 2016

“Op weg naar een circulaire arbeidsmarkt”

Elk jaar op de 1e dinsdag in september verschijnt de WIN Werk(t) Rede met suggesties om de arbeidsmarkt in beweging te krijgen.

Leden van de Staten Generaal.

Nederland flexibiliseert, maar we mobiliseren niet. De arbeidsmarkt zit op slot. De manier waarop wij ons werk organiseren is niet meer van deze tijd is. Steeds minder deelnemers aan het arbeidsproces, meer jongeren met een burn-out,  veel mensen  in afwachting van een volgende reorganisatie en steeds meer zzp-ers die hun inkomen bij elkaar hosselen. Ons traditionele perspectief op werk en zekerheid
is niet meer houdbaar. Het is tijd om de arbeidsmarkt te mobiliseren.

Nieuw perspectief op werk

De huidige arbeidsmarkt is niet georganiseerd om veel uitdaging en creativiteit te bieden. Angst voor het verlies van een baan maakt mensen bovendien inactief. Hoog tijd om daarin verandering te gaan brengen, want er is werk genoeg. Alleen niet meer in de vorm van vaste banen. Ook niet als de economie weer aantrekt; daarvoor gaan de ontwikkelingen simpelweg te snel. Het vraagt om een nieuw perspectief op werk en een werkstructuur waarin permanent ruimte is voor ontwikkeling. Werkenden en hun organisaties hebben de sleutel tot verandering zelf in handen. De overheid gaat de arbeidsmarkt mobiliseren.

Ruimte maken

Het leven wordt leuker – en Nederland welvarender – als we collectief mobieler worden. Zo kunnen we als land koploper worden op het gebied van een duurzame en inclusieve economie. Dat vraagt om een circulaire arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin mensen naar vermogen hun talent inzetten, ongeacht achtergrond, opleiding en leeftijd. Een arbeidsmarkt waarin werk is voor iedereen die wil werken. Voor zo’n structurele vernieuwing is ruimte en tijd nodig. Ruimte om je horizon te verbreden, kennis en ervaring te delen. Laten we iedereen mobiliseren om hier werk te maken, met als doelstelling dat in 2020 iedereen die wil werken aan het werk is.

De toekomst van werk is nu

Per september 2019 wordt de maximale contractduur vier jaar, met de mogelijkheid om het eenmaal te verlengen. De werkweek wordt teruggebracht naar maximaal 32 uur. Alle werkenden met een contract voor onbepaalde tijd kunnen dit vanaf heden vrijwillig omzetten naar een mobiel contract. Met salarisbehoud. De nieuwe aanpak brengt een enorme mobiliteit opgang én voorkomt dat nieuwkomers op de arbeidsmarkt vastroesten.

De komende jaren worden 2,6 miljoen Nederlanders mobiel op de arbeidsmarkt en verdwijnt 30-70% van alle banen. Daar komt nieuw werk voor terug. Werk dat we deels zelf zullen creëren. Door vergaande robotisering en automatisering is een productiviteitsstijging van 30% haalbaar. Met de opbrengst daarvan betalen we de modernisering van de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt met gelijke rechten en plichten voor alle werkenden als uitgangspunt, naar analogie van de zorgverzekering. Het resulteert in een ongekende dynamiek met een hoge opbrengst. 1% meer productiviteit en 1% daling van het ziekteverzuim levert de schatkist jaarlijks bijna 9 miljard extra op. Makkelijker kunnen we het niet maken. Wel veel leuker!

Irmgard Bomers is initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken). Iedere maand blogt ze over ontwikkelingen die haar werk raken en op de 1e dinsdag in september pleit ze met een alternatieve troonrede voor structurele maatregelen. 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha