Het werk van Van Beurden

In 2020 is met de live uitzending vanuit Het Huis van Van Beurden en een gelijknamig boekje een begin gemaakt om een onbekend stukje Wateringse geschiedenis te belichten.

Het enthousiasme dat hierdoor is ontstaan heeft ertoe geleid dat zoon Peter van Beurden het archief van zijn vader (met 212 projecten) in kaart heeft gebracht en het boek Werk in Uitvoering heeft geschreven.

Voor 2021 staan artikelen en optredens gepland om meer aandacht te vragen voor zijn werk en te voorkomen dat nog bestaande werken verdwijnen.

 

Architectuurwandeling

In 2021 is het 75 jaar geleden dat Jan van Beurden in dienst trad bij de gemeente. Als architect en hoofd Openbare Werken heeft hij zijn stempel gedrukt op de naoorlogse wederopbouw van Wateringen. T.g.v. de Landelijke Dag van de Architectuur is op 19 juni in samenwerking met de HVWK een wandeling langs zijn werken georganiseerd met als thema woonklimaat. Daarin is nadrukkelijk de link gelegd met de actuele wooncrisis, de creatieve oplossingen die nodig zijn en de rol die erfgoed hierin kan spelen. In een achtergrondartikel Erfgoed in perspectief worden de mogelijkheden toegelicht. Start: elk uur tussen 10.00-15.00 uur hoek Oosteinde/Kwaklaan. De wandeling duur ca. 1,5 uur en eindigt in de tuin van Het huis van Van Beurden, waar gelegenheid is om met zijn nazaten na te praten.

 

Westlandlezing

Op 5 oktober 2021 vertelt Peter van Beurden in de Bibliotheek Westland over het leven en werk van zijn vader, met name over de Wateringse periode. Voorzien van veel beeldmateriaal krijg je een kijkje in wat er van 1946 tot 1988 achter de voordeur van Heulweg allemaal is uitgedacht en uitgetekend en wat daarvan in Wateringen en omgeving nog is terug te vinden. Tijd 19.00-20.30 uur. Toegang gratis, maar aanmelden verpllcht.

Irmgard Bomers is schrijver, initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken), bestuurslid van I’M BINCK.en o.a. co-auteur van Nieuwe Business Modellen, samen werken aan waardecreatie. De verbinding tussen verleden, heden en toekomst speelt een rode draad in al haar werk.

Klik hier voor de ideeën om in de geest van Jan van Beurden het Hof van Van Beurden te ontwikkelen, waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha