Gratis werkboek circulair organiseren

19 mei 2018

De circulaire economie staat volop in de belangstelling en is actueler dan ooit. Bedrijven staan voor de grote uitdaging de omslag te maken naar een circulair businessmodel. Om bedrijven en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar het ideale circulaire businessmodel is een uniek werkboek geschreven.

Het werkboek bevat een concreet stappenplan waarmee bedrijven een circulair businessmodel kunnen ontwerpen. Kern hiervan is om met meerdere partijen een kringloop te sluiten. Het werkboek kwam tot stand onder leiding van Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaamheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit werkboek is het eerste in zijn soort en is dankzij de steun van sponsoren gratis online beschikbaar.

WIN maakt zich sterk voor een arbeidsmarkt waarin mensen ongeacht achtergrond, opleiding en leeftijd naar vermogen hun bijdrage aan kunnen leveren én daarmee een redelijk inkomen verdienen. Een circulaire arbeidsmarkt!

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha