Gedeelde belangen in de arbeidsmarkt

19 januari 2022

De verantwoordelijkheid in het nieuwe kabinet m.b.t. de arbeidsmarkt is verdeeld over drie bewindslieden: Karien van Gennip, Marnix van Rij en Micky Adriaansens. Zij ontvingen via de Werkvereniging het aanbod om mee te denken over oplossingsrichtingen uitgaande van gemeenschappelijke belangen.

Gedeelde belangen als uitgangspunt

De Werkvereniging doet dit namen een bont gezelschap van 22 organisaties die als, met en voor modern werkenden werken. Met elkaar vormen ze het Platform Vernieuwen doen we samen. WIN is een van hen. Samen hebben ze een goed beeld van wat werkenden nodig hebben om zo lang, gezond en gelukkig mogelijk te functioneren op een arbeidsmarkt die volop in beweging is. Werk en werkenden staan hierbij centraal, in plaats van de contractvormen en het socialezekerheidsstelsel. Niet de verschillen, maar juist de gedeelde belangen vormen het uitgangspunt. Lees de brief die de ministers hebben ontvangen:

Gedeelde belangen Platform Vernieuwen doen we Samen

Over werk anders organiseren

Gedeelde belangen als uitgangspunt te nemen, is ook voor het regeerakkoord lucratief. De overheid laat al vanuit drie perspectieven naar het regeerakkoord kijken (CPB/economisch, SCP/sociaal en PBL/ecologisch). Het zou een waardevolle exercitie kunnen zijn om hen ook te vragen naar de 20% gedeelde belangen te kijken: dat deel van de plannen dat economisch, sociaal én ecologisch goed is voor Nederland. Volgens het Pareto-principe kan immers 80% van de uitkomsten verklaard worden door 20% van de oorzaken.

Vanuit een win-win-win perspectief

Dat de ministers voor EZ en Sociale Zaken & Werkgelegenheid naar het economisch en sociaal perspectief kijken ligt voor de hand. In de win-win-win context gaat de staatssecretaris van Fiscaliteit naar het ecologisch perspectief van de arbeidsmarkt kijken. Helemaal geen gekke gedachte om de arbeidsmarkt via het belastingstelsel zodanig te hervormen, dat er sociaal en economisch voor zowel burgers, overheid als bedrijfsleven voordeel te behalen is.

Met de gedeelde belangen als uitgangspunt denken de 22 organisaties graag mee over oplossingsrichtingen.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha