Lunchwebinar Datawijsheid

3 oktober 12-13.30 uur

In dit gratis webinar neemt Paul Bessems van Weconomics, zonder technisch te worden, deelnemers mee op reis.

Hij laat zien in welke maatschappelijke transformatie we zitten en hoe data en datagedreven organiseren misschien wel de belangrijkste rol daarin spelen. De vraag die dan overblijft is: hoe datawijs ben jij? In ieder geval staat het belang van data en het organiseren daarvan, in schril contrast met de aandacht ervoor. Het wordt vaak ten onrechte overgelaten aan de IT-afdeling of het softwarebedrijf.

Zaken zoals niet transparante algoritmes, desinformatie, misbruik van datamonitoring, profilering en datalekken tonen aan dat data niet altijd veilig en productief georganiseerd en op een juiste manier ingezet en gebruikt worden. Daarbij treedt er veel digitale verspilling op: zeker dertig procent van de totale organisatiekosten gaat op aan het opvragen van data bij andere partijen. Een duurzame, digitale en decentrale maatschappij heeft behoefte aan bewustzijn en specifieke kennis en vaardigheden en gedrag, ook wel ‘datawijsheid’ genoemd.

Het is voor iedereen (mens, organisatie en maatschappij), van belang inzicht te hebben in wat data zijn, hoe we vraag en aanbod van data het beste kunnen organiseren en wat de gevolgen zijn van de keuzes die we hierbij maken. Toch klinkt ‘datawijsheid’ voor veel mensen nog als een ver-van-hun-bed-show.

Waarom dit webinar?
Doel is bewustzijn vergroten, kennis overdragen, inzicht geven in praktische toepasbaarheid van data en het organiseren van vraag en aanbod van data.

Via dit webinar maak je kennis met Weconomics en hun visie op het organiseren van data vanuit een nieuw organisatieperspectief.

Je kunt ook deze podcast beluisteren waarin Marco Derksen het verschil uitlegt tussen digitalisering en digitale transformatie.

Paul Bessems is founder van de Weconomics Foundation, consultant en schrijver van diverse boeken over de community economie en een fundamentele andere manier van organiseren.

De Weconomics Foundation is een stichting die zich onder meer sterk maakt voor de ontwikkeling van een data infrastructuur om slimmer met elkaar te kunnen samenwerken. Een infrastructuur die past in het win-win-win gedachtegoed. Samen met WIN Werkt (gedrag) en de Werkvereniging (beleid) vormt Weconomics (techniek) de drie eenheid die nodig is voor structurele verandering van de vastgelopen arbeidsmarkt.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha