Migration & Telemigration in the gig economy

24 september Online 14-16.30u

Een ‘gigeconomie‘ is een economie waarin tijdelijk werk heel gewoon is. In Nederland spreken we ook wel van een klussen-economie waarin zelfstandige arbeidskrachten tijdelijk (vaak voor een bepaald project) worden ingehuurd. In deze economie spelen technologische platforms een grote rol en zijn geografische grenzen van ondergeschikt belang. Daarom is de ontwikkeling van deze economie nauw verbonden met (tele)migratievraagstukken. Hierover gaat dit online engelstalige evenement:

This event will aim at deepening the impact (benefits and issues) that platform economy has both on physical migrations (from a country to another, from rural to urban areas and vice versa) and telemigration (alias “telecommuting from abroad”: digital workers with the opportunity to work with companies and customers from anywhere in the world, regardless of their country of residence).

We’ll look at the migrants and telemigrants’ experiences: who are they? What do they do? Why do they choose this type of work? Which are the challenges they face?

Then we’ll present case studies and good examples about the Gig economy and (tele)migration to give the participants some practical solutions and proposals: government initiatives, communities that help migrant workers and remote workers to access the labour market in a regulated way and support them by sharing opportunities, research.

Het evenement wordt georganiseerd door Wage-indicator, een wereldwijde organisatie die onderzoek doet naar salarissen, loonverschillen, baantevredenheid en arbeidsomstandigheden tijdens je hele carrière. Het doel is werknemers, kleine ondernemers en andere werkenden te voorzien van basisinformatie over de arbeidsmarkt.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. In de nieuwe economie gaan welvaart en welzijn hand in hand. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha