Crisis toont noodzaak van flexibilisering

21 april 2020

Het FD kopte ‘Coronacrisis als lakmoesproef voor de flexibele arbeidsmarkt’ (15 april). Inderdaad, veel tijdelijke krachten, flexwerkers en zelfstandigen worden nu als eersten geraakt. Dit toont hun kwetsbaarheid, wordt dan direct gezegd. Maar wie deze crisis aangrijpt om loondienst te idealiseren en flexibiliteit te verwerpen, maakt een vergissing zegt smaakmaker Roos Wouters, aanjager van de werkvereniging.

Maak je geen illusies

 

Werkgevers snijden eerst in de flexibele schil. Maar het is een illusie te denken dat vaste werknemers gespaard blijven wanneer de economie fors krimpt. Doordat werknemers nu het best beschermd worden door de noodmaatregelen, voelen zij zich minder genoodzaakt alle zeilen bij te zetten. Zij behouden hun volledige inkomen toch. Hiervan wordt 90 % opgehoest door de staat (de belastingbetaler). Hoe duurzaam is dat?

Juist een arbeidsmarkt in crisistijd vraagt om aanpassingsvermogen, wendbaarheid, weerbaarheid en flexibiliteit; van grote bedrijven, van het mkb en van werkenden in het algemeen. Nu onze economie, rechtsgelijkheid en sociale zekerheid onder druk staan, is het nodig om het sociale stelsel dusdanig te herzien dat alle werkenden, los van hun contractvorm, verzekerd zijn van basiszekerheid die meebeweegt met het werk, het leven en de uitdagingen die we daarin tegenkomen. Het is hoog tijd om baanzekerheid te verruilen voor contract neutrale bestaanszekerheid.

Hoe? Iedereen heeft een Burgerservicenummer (BSN). Daarop wordt precies bijgehouden wat je per jaar verdient en hoeveel belasting je moet afdragen. Koppel de opbouw van sociale verzekeringen en voorzieningen aan het BSN in plaats van aan de contractvorm. Spreek collectief een minimale premieafdracht af, die door alle werkenden automatisch opzij wordt gezet. Zo verlos je werkgevers en opdrachtgevers van de starre zorglast die ze nu de flexibiliteit ontneemt om op de crisis in te spelen. Zo maak je vaste krachten minder gevangen en flexkrachten minder vogelvrij.

Je kunt hieraan op allerlei manieren invulling geven. Verplicht of vrijwillig, collectief of individueel, maatwerk of universeel. Het belangrijkste is dat we een breed gedragen invulling vinden voor een gezonde economie. Voor een sociaal stelsel waarin alle werkenden ten tijde van crisis optimaal kunnen functioneren, moeten we nu starten met experimenteren, evalueren en opnieuw proberen.

Dit bericht is overgenomen van de website van de Werkvereniging.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha