Commons – een basis voor de nieuwe economie

15 oktober 2019 19.30-21.30u in Varik

Hoe de Aarde ooit begon als een common en we nu de weg zijn kwijtgeraakt. Over hoe er nieuwe kansen liggen om de kracht van de commons weer in te zetten. We gaan op deze avond niet alleen het verhaal van Lisinka Ulatowska horen maar ook met elkaar aan de slag om een ingebrachte case uit te werken. Lisinka is internationaal goed in gevoerd in de commons wereld en is kind aan huis bij de VN. De case die we deze avond uitwerken (Veerhuis als een community Land Trust)  kan zij direct inbrengen in het  VN hoofdkantoor te New York.

Hoopvolle ontwikkeling

De commons beweging is een nieuwe hoopvolle ontwikkelen en wat velen niet weten is dat er over de hele wereld al één miljard mensen samenwerken in of ander coöperatief (commons) verband. Jan Rotmans sprak ook al over één miljoen mensen in NL in commons, dat hij ziet als de basis voor de nieuwe samenleving.

Lisinka zal ons meenemen naar mooie voorbeelden uit Costa Rica. Daarnaast is zij bij de VN ook goed ingevoerd in de SDG’s. Ook daarvan is inmiddels komen vast te staan dat je die als geheel moet aanpakken – als common dus.

De natuur als voorbeeld

In het laten slagen van een commons aanpak moet er aandacht zijn voor 3 hoofdlijnen: 1. Wat wordt er beheerd als common, 2. Wie zijn erbij betrokken en 3. Hoe is de besluitvorming geregeld.
Haar aandacht gaat ook uit naar oerprincipes van hoe de aarde ooit begon als commons. Kunnen we daarvan leren door naar de natuur te kijken.

Locatie en tijd

De bijeenkomst is in het Veerhuis van 19.30 – 21.30 uur op 15 oktober. Voor het dekken van de kosten vragen we een vrije gift

Dr. Lisinka Ulatowska, PhD,

Lisinka heeft een zeer avontuurlijk leven geleid.  Ze is geboren in Engeland en heeft meestal liftend in ongeveer 35 landen rond gereisd.  Zij heeft in Nederland, Duitsland, Syrië en de Verenigde Staten voor langere periodes gewoond.  Toen ze in 1969 in contact met de VN, aanvankelijk als een gids, besefte ze voor de eerste keer van haar leven wat het voor haar betekende dat ze een politiek thuis gevonden had.
Ze heeft door de jaren heen een aantal Non Governmental Organizations bij de VN vertegenwoordigd, zoals de World Federalists, Paz y Cooperation, de International Emissaries, the Institute for Planetary Synthesis en de Association of World Citizens.
Ze heeft hier het grootste deel van haar leven aan geweid, ze is gefascineerd door de kunst van de verbinding, en hoe dit mensen helpt bij het zoeken naar een diepere zin in hun persoonlijke leven en in hun relatie , maar ook in hun relatie met de natuurlijke Bron.

Kies je programma

Het Veerhuis

Locatie:
Het Veerhuis
Waalbandijk 8
4064 CB Varik

 

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha