NGSZ Café – Good jobs for all

30 oktober 2019 16.00-18.00 uur

Het thema wordt nog bekend gemaakt.

De context

De Commissie Regulering van werk is door het kabinet gevraagd om de toekomst van werk te onderzoeken en hierover te rapporteren aan het kabinet. De diversiteit van contractvormen is door onder andere zzp’ers, flexkrachten en platformisering flink toegenomen en ook veranderingen als digitalisering, robotisering en globalisering hebben een grote impact op de (toekomstige) arbeidsmarkt. De commissie onderzoekt hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daar het beste bij kan aansluiten. Ze gaat na of er aanpassingen nodig zijn, en zo ja, waar. Zo kijkt de commissie naar de juridische regels rondom arbeidscontracten, maar ook naar eventuele aanpassingen in vast en tijdelijk werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp.

In het NGSZ Café worden de ontwikkelingen vanuit een verschillend perspectief belicht. Zo heeft commissievoorzitter Hans Borstlap een toelichting gegeven op hun aanpak en Stefan Thewissen de Nederlandse arbeidsmarkt in het perspectief van de OESO-jobs strategy geschetst.

Lees de positionpapers die belanghebbenden (waaronder WIN) hebben ingestuurd naar de Commissie Regulering arbeidsmarkt en meer over de OESO Jobs Stategy.

WIN gaat over werken in de context van een economie waar welvaart en welzijn hand in hand gaan. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen, met als doel maatschappelijk meerwaarde te creëren. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Petit Café (hal ministerie van SZW)

Locatie:
Ministerie SZW
Petit Café de Resident
Parnassusplein 5
Den Haag

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha