WIN blij met Panorama Nederland

14 december 2018

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de harde grenzen in de landbouw waar we tegen aanlopen. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Het College van Rijksadviseurs, onder aanvoering van rijksbouwmeester Floris Alkemade, schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. “De verbeelding aan zet, het verlangen als motor”.

Panorama Nederland

Panorama Nederland bestaat uit een publicatie en een fysiek panorama: een 360 graden verbeelding op ooghoogte, waarbij de bezoeker zelf een blik kan werpen op een schoner, hechter en rijker Nederland. Dit panorama is de komende maanden op diverse locaties te zien. Panorama Nederland is van 7 januari tot 23 januari 2019 te zien in het stadhuis van Den Haag.

Download de publicatie.

Relatie met WIN

Met Panorama Nederland schetst het College van Rijksadviseurs een optimistisch en aantrekkelijk toekomstperspectief voor Nederland. Een Nederland, dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt: de manier waarop we reizen, de manier waarop we voedsel produceren, de manier waarop we bouwen en de manier waarop we energie opwekken. Daar past ook andere manier van ons werk organiseren bij: werken in netwerken gebaseerd op 10 principes. Grappig genoeg staan ook in Panorama Nederland 10 principes

De 10 Principes van Panorama Nederland

Vanuit het perspectief van het Rijk/De Rijksbouwmeester is een gebied/regio een ideale eenheid om het werk te organiseren.

  1. Doe het integraal, niet sectoraal; doe het gezamenlijk.
  2. Kies voor maximaal rendement op geïnvesteerde maatschappelijke euro’s.
  3. Kies voor kwaliteit; maak in alle opgaven vergroting van de omgevingskwaliteit een centrale doelstelling.
  4. Dien allereerst het algemene belang.
  5. Kijk naar de lange termijn.
  6. Zet in iedere regio een ruimtelijke bril op, ga uit van de bestaande kwaliteiten en leg de verbinding met de andere opgaven waar de regio voor staat.
  7. Zorg voor continuïteit en goede bestuurlijke samenwerking op alle niveaus.
  8. Neem als belangrijkste schaalniveau de regio.
  9. Denk circulair: reductie van de vraag en hoogwaardig hergebruik van bestaande gebieden, gebouwen en materialen zijn uitgangspunt.
  10. Sta open voor verandering, durf het anders te doen.

Dat alles is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Door de WIN WIN WIN formule toe te passen ga je ook daadwerkelijk anders je werk organiseren en bereik je met minder energie meer resultaat. Misschien kan de WIN Werk(t) Kring hier ook nog een rol van betekenis in spelen.

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha