AOV voor alle werkenden

5 november 2019

Wij (WIN) zijn voorstander van een basisregeling voor alle werkenden. Een regeling die los staat van de arbeidsvorm. Een regeling waarbij een voor ieder gelijke, betaalbare premie gehanteerd wordt die derhalve los staat van leeftijd, beroep of gezondheidssituatie. Een regeling uitsluitend bedoeld voor langdurige (of zelfs permanente) arbeidsongeschiktheid. Het risico op langdurige (langer dan twee jaar) arbeidsongeschiktheid is niet heel groot, maar heeft wel grote impact.

Hoe wordt het betaalbaar?

Een dergelijke regeling wordt betaalbaar wanneer alle werkenden meebetalen, wanneer de uitkering slechts tot een basisniveau dekt – bijvoorbeeld 70% van het minimumloon – en wanneer deze uitkering pas na twee jaar uitkeert. De (uniforme premie) moet ook gemaximeerd worden tot een premie over het minimum loon. NB: dit is anders dan de vroegere WAZ, waar mensen al eerder dan na twee jaar aanspraak op konden maken en waarbij mensen die meer verdienden relatief meer premie betaalden.

Arbeidsvormneutraal

Een dergelijke regeling wordt vergelijkbaar met de WIA voor mensen in loondienst. Bij mensen in loondienst is de werkgever de eerste twee jaar verantwoordelijk voor het inkomen van zieke / arbeidsongeschikte medewerkers. Een zzp’er / ondernemer is zowel werknemer als werkgever. Daarom valt er genoeg voor te zeggen dat de zzp’er de eerste twee jaar zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar inkomen.

Vangnet eerste twee jaar

De zzp’er kan de eerste twee jaar overbruggen door een financiële buffer op te bouwen, maar ook door zich aan te sluiten bij een schenkkring, zoals een Broodfonds, SharePeople of Commoneasy. Deze schenkkringen hanteren – in tegenstelling tot commerciële verzekeraars – geen medische waarborgen of keuringen en lid worden is een stuk laagdrempeliger. Voor het MKB tot en met 50 medewerkers zou het ook mogelijk moeten zijn om te kiezen voor het gezamenlijk deelnemen aan een schenkkring om zo samen zorg te dragen voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid in de eerste twee jaar. Dit zou de drempel om mensen aan te nemen in het MKB aanzienlijk kleiner maken.

Verzekeringsplicht
Een verzekeringsplicht voor alle werkenden moet tot doel hebben om iedereen te voorzien van een betaalbaar vangnet bij langdurige (langer dan twee jaar) arbeidsongeschiktheid, niet als middel om een ‘gelijk speelveld’ te creëren.

Bovenstaande tekst is door de Werkvereniging opgesteld en wordt door verschillende groepen (waaronder WIN) ondersteund.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha