Zo kan het ook – een gat in de zorgmarkt?

5 mei 2020

Een bijzonder verhaal over een gelegenheidsteam dat verantwoordelijk was voor de zorg voor het echtpaar Gerda & Felix. Een informele oplossing die het enorme gat overbrugt tussen mantelzorg en professionele zorg. De betrokken zorgverleners zijn er zeer enthousiast over. Een verhaal ook dat de vraag oproept waarom deze oplossing niet veel vaker wordt gekozen.

Een informeel zorgteam

Het team begon klein met een schoon- en kleindochter. Naarmate de behoefte aan zorg toenam, groeide het team in drie jaar uit tot veertien personen die het dementerende echtpaar 7x24 uur thuis verzorgde. Na het overlijden van Felix werd het team ontbonden.

Lees het artikel Zo kan het ook – Een gat in de zorgmarkt? waarin teamleden Heidi, Elsbeth, Pauline en Joan vertellen waarom het voor hen zo’n bijzondere ervaring was.

Hoe verder

Geen van de geïnterviewden werkt op dit moment in een vergelijkbaar zorgteam, al zouden ze dat stuk voor stuk best graag willen. Dat roept de vraag op hoe dat kan. Uit het verhaal wordt duidelijk dat er een initiatiefnemer nodig is die goed kan organiseren. Verder was het uurtarief voor iedereen in het team hetzelfde. Die gelijkwaardigheid, flexibiliteit, maar vooral het feit dat je écht je ziel en zaligheid in de zorg voor het echtpaar kon leggen, zijn debet aan het succes van dit informele zorgteam. De waarde en waardering die werken op deze manier oplevert, weegt op tegen de minimale beloning die met een PGB mogelijk is.[i] Volgens betrokkenen zou het daarom goed zijn als via huisartsen en welzijnsorganisaties deze mogelijkheid breder bekend wordt, want het voorziet in een enorme behoefte.

[i]  Het PGB-budget voor mensen met dementie/indicatie 5 bedraagt circa 50.000 Euro per jaar per persoon.

Denk je ook dat deze vorm van zorg een gat in de markt is en zie je mogelijkheden om het breder onder de aandacht te brengen? Mail dan naar contact@werkeninnetwerken.nl. 

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha