Reddingsplan voor BV Nederland

25 april 2020

Oproep aan het kabinet van ondernemer Ronald van den Hoff:

Snel reageren op de economische crisis die ontstaat als gevolg van de ‘intelligente lockdown’, was het devies van dit kabinet. Dat is deels gelukt. Maar er is meer nodig. Rutte, Koolmees en Hoekstra moeten kiezen wat het gaat worden: jongens en meisjes van Jan de Witt, Hans Brinkers, of zompige polderaars.

 

DOWLOAD HET PLAN

Via de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) krijgen reguliere werknemers via hun werkgever hun salaris gegarandeerd, niet tot éen keer modaal (ca. € 36.000), maar wel tot twee en zelfs drie keer modaal. Dat geld komt uit de algemene middelen, niet uit WW-fondsen. Werknemers en hun werkgevers hebben er nooit premie afgedragen.

Minister Koolmees gaat daarbij ook pleisters plakken. Een fonds-je hier, de sierteelt redden daar, de KLM overeind houden en bijna onvoorwaardelijk de grotere bedrijven steunen, waar feitelijk alleen het aandeelhoudersbelang vooropstaat. En de overige werkende burgers dan, die niet tot die gelukkige werknemers behoren? Die krijgen bijstand uit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van hooguit € 1000 tot € 1500 per maand. Dat is minder dan de helft van modaal! Mkb’ers kunnen ook ‘overbruggingskredieten’ krijgen. Hoe ‘intelligent’ is dat, als al die extra schulden toch een keer terug moeten worden terugbetaald?

Deze ongelijke behandeling maakt iedereen die geen vaste baan heeft de facto tot tweederangsburger. Wie zijn dat, deze 2de rangs Nederlanders? Nou: zelfstandig ondernemers, directeuren/eigenaren van de ‘banenmotor’ aan mkb bedrijven, dienstverleners in ‘contactberoepen’ (zoals kappers, fysiotherapeuten, coaches), bijna de hele cultuur- en evenementensector, en niet te vergeten de horeca. Miljoenen werkenden!

En de Tweede Kamer zwijgt…Dat kan beter en dat moet beter! Voordat we na deze crisis kunnen beginnen aan de opbouw is het volgens mij wel slim om niet alleen bedrijven en winkels proberen overeind te houden, maar er ook voor te zorgen dat deze miljoenen tweederangs burgers straks ook nog iets te besteden hebben. Anders komt er een enorme vraaguitval, die dit najaar tot niets anders kan leiden dan een faillissementsgolf onder de overeind gehouden bedrijven.

Hoe gaan we dat aanpakken?

Hoe gaan we dat aanpakken, die vraaguitval vermijden en die faillissemenstgolf voorkomen? Met de Garantie Inkomensregeling (GIR). Iedere (niet-reguliere werknemer, dus niet onder de NOW Regeling vallende) werkende kan in het derde en vierde kwartaal iedere maand een declaratie sturen naar de overheid van een twaalfde van zijn/haar belastbaar inkomen over het basisjaar 2018 of 2019, met een maximum van € 6000 per maand (2x modaal). De maandelijkse declaraties en de uitbetaling lopen via de banken op de, bij de fiscus al bekende, individuele bankrekening. Over 2020 wordt gewoon volgens de gebruikelijke manier aangifte inkomstenbelasting gedaan, waarbij een eventueel surplus boven op het belastbaar inkomen van het basisjaar voor 100% wordt wegbelast. Das wel zo eerlijk. De banken declareren het totaal van de uitbetaalde bedragen gewoon bij het Ministerie van Financiën.

Als we ons realiseren dat we, naast de inkomsten- en vermogensbelasting, ook btw betalen en andere toeslagen over al onze aankopen, dan haalt de staat in een paar jaar deze, in de samenleving geïnvesteerde gelden voor een slordige 70% weer terug. Kost eigenlijk niet veel dus.

Flankerend beleid voor meer zekerheid & rust

Er is nog wel iets meer nodig, om zekerheid te geven aan de burgers van Nederland, jong en oud. In het kort:

1 De NOW-regeling kan worden doorgezet, alleen moeten er aan de deelnemende bedrijven wel nadere voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de duurzaamheid.

2 Het uren-criterium voor de zelfstandigenaftrek wordt voor dit jaar opzijgezet.

3 De pensioenen in 2020 en 2021 worden bevroren.

4 Voor commercieel vastgoed geldt een lockdown periode voor de rest van dit jaar. Er wordt geen huur meer betaald door bedrijven met een terugval in de omzet van meer dan 25%. De schade wordt 50/50 verdeeld tussen huurder en verhuurder, en het huurdersaandeel wordt terugbetaald via een maandelijkse opslag vanaf 2021 over de maandhuur gedurende de rest van de huurcontract periode. De banken hebben al een aflossingen rente uitstelregeling, ook voor deze sector. Individuele eigenaren van onroerend goed kunnen ook een beroep doen op de hiervoor genoemde Garantie Inkomensregeling en lijden dus nauwelijks persoonlijke schade. Grotere Vastgoedbedrijven gaan maar aan hun aandeelhouders uitleggen dat er dit jaar geen dividend te verwachten valt.

5 Voor wie dan nog steeds buiten de boot valt is en blijft er dan nog altijd de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

Over de auteur:

Ronald van den Hoff: Ondernemer & Auteur van Society30 Twitter: @rvandenhoff
Lees hier meer over Ronald.

Deze oproep is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Society30.

Ps: en kabinet, wanneer we over de toekomst gaan praten dan weet ik zeker dat ONL.nl en de Werkvereniging.nl graag aansluiten.

Meer lezen?
Download hier het nieuwste boek van Ronald van den hoff.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha