Workshop Soepele besluitvormig

Hoe zorg je ervoor dat diversiteit in een team, organisatie, vereniging, gezin, bijdraagt aan de gezamenlijkheid? Hoe draag je echt samen verantwoordelijkheid en geef je richting, zoals een zwerm dat ook doet? Hoe ontsteek je de vonk van enthousiasme?

DuurzaamVerbonden neemt je mee om te komen van competitie naar coöperatie en van gedoe naar gedragen besluiten.

Voor iedereen die een gezamenlijk doel of bedoeling nastreeft. Die deelnemers tot zijn recht wil laten komen. Die de wens heeft om met elkaar, gebruik makend van de kracht van diversiteit, tot soepele uitvoering van besluiten te komen. We gaan aan de slag met de Consent-methode® door het spelen van het Ger-Consentspel.

In deze serious game, gaan we besluiten nemen met consent om te ervaren of dit ook werkt voor jou. We gaan de oversteek maken van Ego- naar Eco-denken.

Je bent van harte welkom om kennis te maken!

Data:
maandag 18 maart 2019 inloop 19.00 uur, start 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur
maandag 20 mei 2019 inloop 19.00 uur, start 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur

Entree gratis; graag een vrije gift voor de koffie en de waardering. Wij vinden het fijn als u zich vooraf aanmeldt.
Maximum aantal deelnemers: 14 

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Het Veerhuis

Locatie:
Het Veerhuis
Waalbandijk 8,
4064 CB Varik

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha