Work for a brighter future

30 januari 2019

Dit jaar viert de ILO (International Labour Organization) haar 100-jarige verjaardag. Om het feestje kracht bij te zetten, vroeg het internationale orgaan van vakbonden, werkgevers en overheid een onafhankelijke commissie om advies uit te brengen over de toekomst van werk.

Het is een zeer lezenswaardig advies geworden met de klinkende titel Work for a brighter future. Het rapport schetst de enorme uitdagingen van de veranderende wereld van werk en komt tot tien overzichtelijke aanbevelingen.

Het rapport getuigt van een gezonde dosis realisme en neemt de dynamische arbeidsmarkt met de groeiende diversiteit aan arbeidsrelaties als uitgangspunt. Niet om deze te bestrijden, maar wel om in goede banen te leiden. Het is vanuit die blik op werk logisch dat de ILO tot de aanbeveling komt om ongeacht de contractvorm, te zorgen voor minimale sociale bescherming, toegang tot sociale zekerheid en meeneembare sociale rechten.

Werkverzekeringen

Het rapport komt ook tot de conclusie dat werkenden middels beleid en instituties meer individueel moeten worden ondersteund in hun transities op de arbeidsmarkt. Een universeel levenslang leerrecht voor alle werkenden hoort daarbij. Verfrissend is de gedachte om werkloosheidsregelingen om te bouwen tot activerende ‘werkverzekeringen’, toegankelijk voor alle werkenden. Het lijkt op een eerder door de AWVN bepleit idee. Ten slotte bepleit het rapport het revitaliseren van het sociale contract als bindmiddel voor verandering en draagvlak. Het is een urgente oproep aan de nationale stakeholders om in sociale dialoog de toekomst van werk in goede banen te leiden.

Verplicht leesvoer

En dat bracht me weer met de voeten op aarde. Deze week gaat de Wet arbeidsmarkt in balans naar de Tweede Kamer. Het antwoord van dit kabinet op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Volstrekt ontoereikend. Maar nog zorgelijker is dat kabinet, werkgevers en vakbonden mijlenver uiteenliggen als het gaat om een gezamenlijke agenda voor de toekomst van werk. Laten we hopen dat er een eensgezinde visie komt uit de commissie-Borstlap. Het ILO-rapport is voor hen in ieder geval verplicht leesvoer

Smaakmaker Jurriën Koops is directeur van de ABU en pleitbezorger voor modernisering van de arbeidsmarkt. Deze blog is overgenomen van Zipconomy.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha