Een win-win-win aanpak

29 juli 2019

Smaakmaker Roos Wouters heeft samen met Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL, de petitie Nee tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP aan Minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid overhandigd.

Het is een stap op weg naar een collectieve basisverzekering voor alle werkenden, waar de Werkvereniging, ONL en WIN in geloven.

 

 

WIN neemt samen met de Werkvereniging en Weconomics het voortouw om een ecosysteem van werk te creëren voor een duurzame arbeidsmarkt, bestaande uit een combinatie van huis-, vrijwilligers- en betaald werk. Werk is daarin gedefinieerd als een activiteit voor anderen, die wordt gewaardeerd in geld of natura.

 

De Werkvereniging zet zich actief in richting overheid om de sociale zekerheid te moderniseren. Weconomics laat bedrijfsleven en overheid zien dat door datagedreven te organiseren ruimte wordt gemaakt voor sociale innovatie. WIN Werkt traint individuele personen in het toepassen van de win-win-win aanpak. De achterban van deze drie netwerkorganisaties bestaat uit werkenden die zeggenschap en autonomie in het werk belangrijk vinden, maar ook willen innoveren vanuit een mens & maatschappijperspectief. Wil je aanhaken of supporten? Sluit je dan aan bij een van deze netwerkorganisaties.

Op weg naar een collectieve regeling

(onderstaande tekst is integraal overgenomen van de website van de Werkvereniging)

Koolmees legde Roos en Hans uit hoe het zo gekomen was dat een verplichte AOV voor zzp’ers in het pensioenakkoord beland was en dat er, ondanks hun bezwaar, helaas niets meer aan te doen is. Wel nodigde hij de Werkvereniging en ONL uit om aan te schuiven bij de andere partijen die gevraagd zijn om invulling aan deze verplichte AOV te geven. ‘Als jullie hier liever een basisverzekering voor alle werkenden van willen maken, dan kunnen jullie dat inbrengen,’ aldus Koolmees.

Hierop lieten Roos en Hans de minister in een geanimeerd gesprek weten dat zij het Ministerie van SZW graag ideeën aandragen en ook bereid zijn om met hen te onderhandelen over mogelijke oplossingen. Maar dat zij niet bereid zijn om aan te schuiven bij de onderhandelingen met de traditionele vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en ondernemers, ook wel ‘de polder’ genoemd.

‘Deze partijen zijn zo druk bezig met het verdedigen van eerder behaalde verworvenheden, dat ze niet goed meer in staat zijn om vorm te geven aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. En al begrijpen wij heel goed dat werkgeversorganisaties als VNO-NCW en werknemersorganisaties als FNV tegengestelde deelbelangen hebben die ze verdedigen omdat het moeilijk aan hun achterban valt uit te leggen wanneer ze op de eerder gemaakte beloften terugkomen. Toch vraagt de arbeidsmarkt op dit moment om zulke grote hervormingen dat de nadruk nu op de gedeelde belangen van alle werkenden moet komen te liggen,’ aldus Roos.

De Werkvereniging en ONL geloven dan ook dat dit vraagt om een alternatieve onderhandelingstafel waar politiek en andere arbeidsmarktpartijen aan kunnen schuiven om, ongehinderd door eerder gemaakte ‘polder beloftes’, invulling te geven aan die toekomstgerichte arbeidsmarkt.

De minister liet verbaasd weten dat, wanneer we niet bereid zijn om aan te schuiven bij de traditionele polderpartijen, onze ideeën dan ook niet gehoord worden. Daarop drukte Roos de minister op het hart dat burgers tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op politieke partijen stemmen en niet op FNV, MKB-Nederland of VNO-NCW. ‘Het is toch de taak van een minister om de algemene belangen van de burger te vertegenwoordigen? Wanneer de huidige polderpartijen al decennia niet meer instaat blijken om moeilijke knopen door te hakken of om tot compromissen te komen die ook tot uitvoerbaar beleid leiden, dan is het toch de verantwoordelijkheid van de minister van SZW om hier verandering in aan te brengen? Natuurlijk heb je als minister mandaat nodig voor het maken van beleid, maar het is toch ook aan de minister om te beslissen welke partijen je het mandaat geeft om tot een constructieve en uitvoerbare invulling van arbeidsmarktbeleid te komen?’

De minister leek blij verrast door onze ambitieuze vastberadenheid en liet weten dat we onze plannen direct naar hem kunnen mailen. Nu maar hopen dat hij net zo vastberaden en ongeduldig is als wij.

Wordt vervolgd…

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha