WIN Interview Rick van Asperen

15 december 2015

“Je moet helemaal niets”

Over de kracht van werken vanuit je eigen waarden

“Je wilt niet weten hoe vaak wij het woord moeten gebruiken. Vervang moeten eens door willen. Dan zet je alles in een heel ander perspectief.”

Aan het woord is Rick van Asperen. Rustig wandelend in de bosrijke omgeving van zijn vakantiehuis, vertelt hij over de ervaring die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan. “Je moet helemaal niets!”

We volgen elkaar nu zo’n drie jaar op een afstandje. We zijn ieder op eigen wijze bezig met onze drijfveer: betekenis geven aan onze groeiende behoefte aan vrijheid en gelijkwaardigheid. Het belang van werken vanuit je eigen waarden onder de aandacht te brengen. Onze eigen praktijkervaring ligt aan de basis van onze kennis over dit onderwerp. Daarom weten we ook dat het niet gemakkelijk is. Maar er is meer wat ons bindt: we hebben allebei een geweldige man én dit jaar een tweede boek geschreven. We overhandigen elkaar een exemplaar. Rick’s boek is verpakt in mooi DGMM pakpapier; het mijne in doorzichtig cellofaan.

Smaken verschillen

Het illustreert dat we heel verschillende types zijn. Rick houdt van schoonheid en heeft oog voor detail. Alles wat hij doet ziet er uit om door een ringetje te halen. Hij zelf ook. Een voorliefde voor strakke lijnen. Zijn collega noemt de schoonheid waar hij van geniet roestvrijstaal. Smaken verschillen, maar dat staat een goed gesprek niet in de weg. Hoe mooi zou het niet zijn als veel meer mensen dit zouden kunnen ervaren. Het is een van de grote voordelen van het bewust werken vanuit je eigen waarden.

DGMM staat voor De Groeten met Moeten; de titel van zijn nieuwe boek. “Gelukkig worden door te kiezen voor ongehoorzaamheid”. Bij Rick is dat al vroeg begonnen. Op school was hij het eigen wijze jongetje, dat niet wilde gehoorzamen. Later, met zijn werk in de bankensector liep hij ook vast op autoriteit en ego’s. De titel van zijn eerste boek is veelbetekenend: Egostrippen. Leren vertrouwen op wie je echt drijft en niet je waarde ontlenen aan het voldoen aan de spelregels van anderen. Als spreker en trainer deelt hij zijn verrijkende inzichten in tal van organisaties. Hij ervaart dagelijks hoe vast mensen zitten in hun werk door hun beperkende overtuigingen. Een groeiend aantal mensen is daar niet gelukkig mee. Met dat gegeven wilde hij iets doen.

Ongehoorzaam durven zijn

“We leren gehoorzamen, in plaats van dat we onze eigen wilskracht gebruiken en verantwoordelijkheid hiervoor nemen”, zegt hij. We denken dat we geen keuze hebben en doen braaf wat anderen van ons verwachten. In zijn nieuwe boek maakt hij daar korte metten mee. In vier praktische stappen beschrijft hij de wereld van moeten, mogen, willen en kunnen.

Niet gemakkelijk

Volgens Rick is de overvloed aan keuzes in deze tijd, één van de redenen dat we ons (te) gemakkelijk verlaten op wat anderen vinden wat we moeten doen. We proberen te voldoen aan de heersende normen, omdat we bang zijn om afgewezen te worden. Afwijken van deze normen is daarom niet gemakkelijk. Je omgeving toont onbegrip en heeft de neiging het te bestempelen als dom, egoïstisch of arrogant. Dan is het belangrijk om stevig in je schoenen te staan. “De pijn van eenzaamheid voelen, hoort bij het groeiproces”, zegt Rick. Met al zijn kennis en ervaring over normen en waarden, zit in hem nog een diepgewortelde angst voor afwijzing. In moeilijke situatie steekt dat soms nog even de kop op, erkent hij. Die openheid tekent Rick en maakt dat De groeten met moeten zich onderscheidt van veel andere zelfhulpboeken. Het is een eerlijk boek, met veel voorbeelden. Als je op zoek bent naar een afvinklijstje, dan word je teleurgesteld. Leren werken vanuit je eigen waarden kost tijd en doorzettingsvermogen, maar je krijgt er veel voor terug.

Heel waardevol

“Het mooie van waarden is, dat er geen hiërarchie in zit. Alle waarden zijn gelijkwaardig; de ene waarde is niet beter dan de andere”. Daarom past werken vanuit eigen waarden ook zo goed bij WIN en de veranderende arbeidsmarkt. Door moeten te vervangen door willen vergroot je de kans op werk en werkplezier nu en in de toekomst aanzienlijk.

Voor Rick is dit boek het begin van een nieuwe periode. Hij heeft tal van ideeën om het gedachtegoed van DGMM onder de aandacht te brengen, zoals het organiseren van een “Moeten Vrije Dag”. Zou het niet geweldig zijn als iedereen op die dag vrijwillig vrij neemt?

Irmgard Bomers interviewt regelmatig smaakmakers die de principes van werken in netwerken in praktijk brengen.

De groeten met moeten bestellen

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha