WIN wil proeftuinen starten

24 maart 2017

Vijf jaar praktijkervaring met werken in de nieuwe economie heeft geresulteerd in een ecologisch WIN WIN WIN model  voor een leven lang ontwikkelen. Met die kennis willen we meer impact creëren. Met eigen middelen is een community opgebouwd van meer dan 2.000 gemotiveerde mensen uit alle lagen van de samenleving en zijn we in zeven gemeenten zichtbaar met WIN Werkkringen. Wat ons bindt is de fascinatie voor nieuwe mogelijkheden en inzichten rondom de toekomst van werk. Wat ons sterkt is de behoefte aan innovatiebeleid in tijden van maatschappelijke uitdagingen (Me Judice). 

 

Legitimatie

Nu is het tijd om de praktijkervaring te legitimeren, zodat veel meer mensen een nieuw perspectief op werk krijgen én dataverzamelingen kunnen worden opgebouwd die nodig zijn om de arbeidsmarkt te moderniseren. Alhoewel in theorie er allerlei mogelijkheden zijn voor innovatie/vernieuwing, zien wij dat veel talent niet wordt gebruikt. De manier waarop wij ons werk organiseren is niet meer van deze tijd. In organisaties is het vooral angst om baanverlies en bij zelfstandigen staat de contante druk op inkomen vernieuwing in de weg. De vele projecten die er zijn staan op zichzelf en leiden onvoldoende tot structurele doorbraken. Dat willen we doorbreken door grootschalige proeftuinen te legitimeren.

Innovatieve werkomstandigheden creëren

Het uitgangspunt van een proeftuin is innovatieve werkomstandigheden creëren die shared value opleveren voor alle stakeholders, vanuit het people perspectief. Mensen maken het verschil, nu én in de toekomst. De werkende principes van WIN vormen het uitgangspunt. Deze zijn:

  • eigenaarschap tonen
  • focus op waardecreatie, vanuit eigen talent
  • integraal denken én doen

Dit doen we door bij voorkeur aan te haken bij bestaande initiatieven c.q. lopende programma’s die passen in de context van WIN. Er wordt al heel veel geschreven over de nieuwe economie, maar WIN gaat het werken vanuit die context experimenteel organiseren. Het resultaat kan variëren van een concrete dienst/product, een nieuwe organisatievorm, een set van aanbevelingen en/of data etcetera.

Hoe?

Een proeftuin begint met iemand uit de WIN Werkkring die een enthousiaste groep mensen aansteekt om te gaan experimenteren. Een proeftuin gaat nooit over andere mensen, maar degenen op wie de proeftuin betrekking heeft maken zelf deel uit van het experiment. De groep zoekt een of meer partner(s) inclusief een onderzoeksgroep die wil bijdragen aan de realisatie van het idee.

Een proeftuin is een doorlopend proces, maar er wordt toegewerkt naar een concreet eindresultaat. Iedereen die dat wil kan bijdragen naar eigen vermogen. Tussentijds kunnen mensen aan- en afhaken. Kennisdeling is een belangrijk uitgangspunt voor WIN. De voortgang, ervaringen en uitkomsten worden gedeeld op Part-up en de WIN website.

Een proeftuin bestaat uit: WIN Werkkring + Partner(s) + Onderzoeksgroep + Experiment. De duur van een proeftuin is drie jaar en iedere proeftuin heeft een eigen financiering. Afhankelijk van de behoeften van de deelnemers aan een proeftuin neemt WIN de rol van procesbegeleider, inspirator, aanjager of mentor op zich.

De eerste proeftuin komt er aan: kijk op de Part-up en breng je ideeën in.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha