Met commons meer stad – lezing en workshops

26 maart 13.30-18.00 uur in Den Haag
Helena van Doeverenplantsoen 3

Als mensen op eigen initiatief samen iets organiseren en beheren dan heet dat commoning. Economen als Kate Raworth (van de Doughnut Economy) en nobelprijswinnaar Elinor Ostrom stellen dat de commonsbenadering een cruciale rol moet spelen bij de ontwikkeling van economie en stad. In Den Haag is de rol die I’M BINCK speelt bij de ontwikkeling van de Binckhorst een goed voorbeeld hiervan.

CommonsLab Den Haag is een initiatief van enkele Haagse inwoners die stuk voor stuk actief zijn in de Haagse commons-beweging vanuit Haagse burgerinitiatieven en coöperaties. Zij hebben een van de grondleggers van de commonsbeweging – Michel Bauwens – bereid gevonden om naar Den Haag te komen en daaromheen een mooi programma georganiseerd. Deelname is gratis.

PROGRAMMA

13:30 INLOOP

14:00 INTRO Martijntje Smits & Iris Schutten

14:15 LEZING  “COMMONS, WAARDECREATIE & STAD – lessen voor Den Haag” door Michel Bauwens; commonsdenker, cyberfilosoof en oprichter van P2P Foundation (een wereldwijde groep onderzoekers die werkt aan peer-productie, governance en eigendom op basis van commons). Bauwens geeft over de hele wereld lezingen over de commons-gedachte en is auteur van De Wereld Redden – Met peer-to-peer naar een post-kapitalistische samenleving en van het Commons-transitieplan voor de stad Gent.

15:15 PANELDISCUSSIE: COMMONING in DEN HAAG#1 – met Michel Bauwens, panel en zaal

15:45 PAUZE

16:00 WORKSHOPS  Hoe versterken commons de stad? Hoe versterkt de gemeente de commons? Keuze uit viergemeentelijk vastgoed, voedsel, mobiliteit, energie.

17:00 DEBAT: COMMONING VOOR DE STAD VAN MORGEN #2 met Michel Bauwenspanel en zaal

17:45  SLOT: Vooruitblik op de Haagse Commons 2020-2021  Martijntje Smits en Iris Schutten

18:00 BORREL (optioneel: samen eten)

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. In de nieuwe economie gaan welvaart en welzijn hand in hand. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha