Vrede en oorlog – lezing

Lezing 8 oktober 19.30u in Nijmegen – tickets EUR 7,50 (inschrijven mogelijk vanaf 9 sept)

Kunnen we ontkomen aan de eeuwige cyclus van vrede en oorlog? Volgens de Vlaamse politicoloog Jonathan Holslag niet, want staten zullen altijd oorlog voeren om macht te verwerven. Ongeacht of de motivatie daarvoor veiligheid of hebzucht is. Kom luisteren hoe Holslag tot deze conclusie komt en waarom hij denkt dat onze gemakzuchtige omgang met vrede weleens het einde kan betekenen van de dominantie van het Westen.

Geen moreel gelijk

Kan wereldwijde vrijhandel tot definitieve vrede leiden? Volgens Holslag zijn liberale economieën zoals de onze juist het toppunt van machtspolitiek en niet, zoals vaak wordt gesteld, de remedie tegen geweld. Aan vrijhandel gaat altijd een fase van economische dwang, militaire druk en kolonisatie vooraf. Pas wanneer de industrieën zijn veiliggesteld ontstaat er ruimte om te spreken over idealen als vrede en vrijhandel. Daarvoor gaat het vooral om protectionisme en geweld. De wereldgeschiedenis kent volgens Holslag dus geen moreel gelijk, ook al willen we zelf graag anders geloven.

Geschiedenis

Holslag laat zien waarom de dominantie van het Westen even tijdelijk is als die van eerdere beschavingen. Hij verdiepte zich in drieduizend jaar machtspolitiek over de hele wereld, van het Assyrische Rijk in Mesopotamië tot het negentiende-eeuwse Europese imperialisme, van de bloei van de Griekse stadstaten in de Oudheid tot de onstuitbare opkomst van China als wereldmacht in de afgelopen jaren.

Na zijn lezing gaat Jonathan Holslag in gesprek met politicoloog Willemijn Verkoren over het ideaal van de eeuwige vrede. Wat kunnen we leren van de geschiedenis over het bewaren van de vrede? Hebben we te maken met dezelfde patronen en machtsdilemma’s als eerdere beschavingen? Is er een antwoord te bedenken op de eeuwige machtsstrijd tussen staten?

Over de sprekers

Jonathan HolslagJonathan Holslag geniet internationale bekendheid als Europa- en China-deskundige. Hij is hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Vrije Universiteit Brussel en een veelgevraagd spreker, adviseur en publicist over de mondiale politieke verhoudingen. Hij schreef onder andere De kracht van het paradijs (2014), Onmogelijke vrede (2015) en Vrede en oorlog (2018).

Willemijn VerkorenWillemijn Verkoren is universitair hoofddocent Peace and Conflict Studies en hoofd van het Centrum voor Internationaal Conflict- Analyse en Management (CICAM) aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar gewelddadige conflicten en vredesprocessen in onze snel veranderende wereld.

Radboud Universiteit

Locatie:
Radboud Universiteit
Collegezalencomplex
Mercatorpad 1, 6525 HS Nijmegen

 

 

 

 

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha