WIN Smaakmakeronderzoek

19 december 2013

Het WIN concept heeft zich in de loop vanaf 1 november 2011  ontwikkeld tot een nieuwe ondernemende manier van werken, gebaseerd op (leren) delen en co-creëren. Met de publicatie van e-boek “Een nieuwe weg naar inkomsten en werkplezier, de 10 principes van werken in netwerken” op 21 maart 2013 is de aftrap gegeven voor het huidige dienstenaanbod. Iedereen die de WIN-principes onderschrijft kan zich aansluiten door Smaakmaker te worden. Smaakmakers helpen elkaar in praktijk de WIN-principes toe te passen.

De gelijknamige LinkedIngroep is hiervoor het platform. Sinds maart van dit jaar is een bescheiden groei gerealiseerd in het aantal Smaakmakers; minder groot dan gepland. Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de Smaakmakers en er voor te zorgen dat het WIN-aanbod goed aansluit op de behoeften, is dit onderzoek gestart.

Belangrijkste bevindingen

Een meerderheid van de Smaakmakers is vrouw (62%). Een minderheid is man (38%). Wat betreft leeftijd vallen de Smaakmakers voornamelijk in de leeftijdscategorie 40-54 jaar (63%) of 55-64 jaar (24%). Slechts 4% van de Smaakmakers valt in de leeftijdscategorie tot 24 jaar en niemand is 65 jaar of ouder.

Een overgrote meerderheid van de Smaakmakers heeft geen Smaakmakerabonnement (81%). 19% beschikt hier wel over.

19% van de Smaakmakers volgt een studie of zit nog op school. Een overgrote meerderheid van de Smaakmakers heeft werk (87%). Slechts 13% heeft geen werk. Niemand geeft aan met pensioen te zijn.

Van de Smaakmakers die aangeven werk te hebben kan 48% dit werk flexibel invullen. 34% werkt fulltime en 18% parttime. 48% is zowel in de profit- als non-profit sector werkzaam. 33% is alleen in de non-profit sector werkzaam en 19% alleen in de profitsector.

Een meerderheid van de Smaakmakers (58%) is zelfstandig werkzaam, 27% werkt in loondienst en 15% is zowel zelfstandig als in loondienst werkzaam.

Nieuwsgierigheid en het aanspreken van de principes van WIN zijn de belangrijkste redenen om lid te worden van de LinkedIngroep Smaakmakers. De principes: blijf leren, bouw aan vertrouwen en volg je hart worden het meest toegepast. De principes: durf te vragen,  maak het klein en zoek de ruimte worden het minst toegepast.

De Smaakmakers zijn in grote mate bekend met de verschillende mogelijkheden waarmee WIN het leren werken in netwerken faciliteert. Dit geldt met name voor de WIN website, de Smaakmakers activiteiten, het WIN e-boek en de WIN nieuwsbrief.

20% van alle Smaakmakers geeft aan actief te zijn als Smaakmaker. Als men niet actief is als Smaakmaker dan geeft een groot aantal respondenten als reden dat men geen tijd heeft. Dit wordt gevolgd door het niet bekend zijn met de mogelijkheden om actief te zijn bij de Smaakmakers.

Conclusies en aanbevelingen

  1. Verder smart maken en uitdragen van de principes van WIN.
  2. Verschillende doelgroepen: met en zonder e-mailadres
  3. Met enige regelmaat dit onderzoek herhalen

Rapportage 1e SmaakmakerOnderzoek

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha