Resultaten 1e SmaakmakerOnderzoek

17 december 2013

(Data)Smaakmaker Harry Doensen heeft de resultaten van het 1e WIN SmaakmakerOnderzoek in december 2013 verwerkt in een rapport.  Nieuwsgierigheid en de WIN Principes worden als belangrijkste reden genoemd om aan te sluiten. De behoefte aan werkplezier of inkomen wordt nauwelijks genoemd. Geen tijd en onbekendheid met de mogelijkheden wordt als belangrijkste reden genoemd om niet actief te zijn.

Een beeld van de achterban

  • 2/3 is vrouw
  • 13% beneden de 40 jaar
  • 41% werkt zowel in loondienst als zelfstandig
  • 87% heeft werk
  • 48% kan werk flexibel invullen
  • 20% heeft een WIN Abonnement
  • 62% kent de WIN Principes

Conclusies en aanbevelingen

 

1. Verder smart maken en uitdragen van de principes van WIN.
De principes vormen de kern van WIN. Deze zijn bij zowel de groep met als zonder e-mailadres best nog wel onbekend. Bij de groep met e-mailadres is het percentage 31%. Bij de groep zonder emailadres is dat 60%. De principes moeten meer bekend worden gemaakt.
Daarnaast komt bij de aanbeveling naar voren dat er nog maar een gering aantal Smaakmakers echte promotors van WIN zijn. Dit valt mogelijk te verklaren uit het feit dat men het moeilijk vindt om anderen uit te leggen waarom men Smaakmaker moet worden. Hierbij zal de toegevoegde waarde van WIN duidelijker (smarter) neergezet moeten worden.

2. Verschillende doelgroepen: met en zonder e-mailadres
De hoogte van de response van de groep met emailadres en de groep zonder emailadres (45% versus 20%) geeft een indicatie van de betrokkenheid en binding van de respondenten bij de Smaakmakers.
Binnen de groep met emailadres zijn ook de abonnementhouders van WIN vertegenwoordigd. Deze zijn in de NPS een stuk positiever (-25) dan de niet abonnementhouders van WIN (-56). Hieruit mag men voorzichtig concluderen dat de abonnementhouders van WIN meer overtuigd zijn van de (onderscheidende) bijdrage die WIN hun biedt. Het is belangrijk, dat ook de groep zonder e-mailadres op de een of andere manier persoonlijk aangesproken kan worden. Het is dan ook belangrijk om van deze groep de betrokkenheid met WIN te verhogen. Deze groep is voor WIN voor de toekomst een belangrijk groeipotentieel. Dit wordt in gang gezet door de huidige actieve Smaakmakers. Deze moeten een vliegwielfunctie hebben richting nieuwe (potentiële) Smaakmakers.

3. Met enige regelmaat dit onderzoek herhalen
De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de groep Smaakmakers. Het is in dit kader interessant om te zien hoe de Smaakmakers over bijvoorbeeld een jaar tegen WIN aan kijken en te zien wat hun wensen zijn t.o.v. WIN. Herhaling van dit onderzoek is daarom wenselijk.

Download hier alle uitkomsten van het 1e WIN SmaakmakerOnderzoek

Harry Doensen heeft jarenlange ervaring als database marketeer bij verschillende commerciële en nonprofit organisaties. @HarryDoensen op Twitter.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha