Rico van Breda zet zijn talent in voor de gemeente OSS

21 april 2017

Rico van Breda werkt de komende twee jaar als Work4Life trainee bij de gemeente Oss. Dat is bijzonder, omdat Rico tot voor kort geen werk had en in de schuldhulpverlening zat. Het is een voorbeeld van een maatschappelijke businesscase waarmee Work4Life aantoont dat het voor de gemeente mogelijk is om budgetneutraal te investeren in jongeren die niet in het reguliere arbeidsproces passen.

Met het Work4Life traineeship worden mensen in staat gesteld hun ervaringsdeskundigheid en talent te benutten (n=1) om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken (n=x). Alle leer- en ontwikkelkosten voor Rico kunnen uit het traineeship worden gefinancierd. Op deze wijze kan een compassievolle samenleving ontstaan waar iedereen naar vermogen aan bijdraagt. Rico heeft er zelfs het Brabants Dagblad mee gehaald.

WIN WIN WIN

Rico werkt mee aan de campagne Leef Bewust van de gemeente Oss, als ervaringsdeskundige en ambassadeur. Hiervoor is eerst een beroep gedaan op zijn muzikale talent. Door mee te werken aan de campagne heeft hij in twee maanden de kosten van het maken van de rap zelf terugverdiend. Een mooi voorbeeld van WIN WIN WIN:

  • Persoonlijke waarde: Rico kan zijn talent laten zien en doet werkervaring op
  • Economische waarde: De gemeente heeft een campagne met ervaringsdeskundigen
  • Maatschappelijke waarde: De samenleving heeft minder sociale lasten

De gemeente Oss gaat op basis van deze ervaring nog tien Work4Life traineeships aanbieden. Meer informatie over Work4Life via Jan Hof.

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha