Good jobs for all

14 september 2019

Het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid biedt een onafhankelijk platform voor debat over actuele vraagstukken in sociale zekerheid, arbeidsmarkt en zorg. Op 11 september jl. werd in een goedgevuld Petit-Café De Resident bij het ministerie van SZW naar  Nederland gekeken vanuit een internationaal perspectief.

Stefan Thewissen, econoom bij de OECD in Parijs, ging in op de nieuwe Jobs Strategy waarin het stimuleren van inclusieve groei en welzijn prioriteit heeft. Hij vergeleek Nederland met andere OESO-landen en gaf concrete adviezen. Het ging vooral over de relatie tussen flexibiliteit en kwaliteit en over inclusiviteit als prioriteit. Er is sprake van dualiteit op de arbeidsmarkt; het aantal zzp’ers en tijdelijke contracten is in Nederland uitzonderlijk hoog. Volgens de OESO gaat niet zozeer over inkomensongelijkheid, maar vooral over kansenongelijkheid. Stefan bepleitte een meer gelijke fiscale behandeling van werknemers en zzp’ers. Ook het percentage deeltijdwerkers is in Nederland extreem hoog. Dat leidt tot een ‘gendergap’  waarbij ook de risico’s en de onderliggende culturele en institutionele oorzaken werden besproken. Je kunt de presentatie terugkijken en meer lezen over de Jobs Strategy.

Op woensdag 30 oktober is het volgende NGSZ-Café.

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha