NetWerken – nieuwe kansen voor je werk

13 januari 2018

Werk organiseren in netwerken biedt nieuwe kansen voor je werk. Het is een positief gevolg van de toenemende flexibilisering, robotisering en digitalisering. Toch is werken in netwerken voor veel mensen nog iets wat ver van ze af staat. Netwerken wordt geassocieerd met borrels of iets wat je noodgedwongen doet in de zoektocht naar werk. Niet iets wat je samen doet en waar je blijvend werkplezier en inkomsten mee genereert. Het vraagt om een andere manier van denken én doen. Dit plaatje symboliseert een enorme drempel die ik overwon, op mijn zoektocht naar betekenisvol werk.

De toekomst van werken is nu en de eerste pioniers organiseren hun werk al in netwerken. Ik ben er een van en geniet van de rust én beweging die het brengt in mijn werk.

Talent meer benutten

Er is steeds meer bewijs dat het zelf kiezen met wie je wilt werken en aan welke opgave, project of cliënt, zowel binnen als buiten organisaties, de productiviteit van mensen laat stijgen. En bovendien stress voorkomt die 17% in groep 25-35 jaar ervaart, doordat het voldoening in werk geeft. 30% (EU) tot 40% (NL) van alle werkenden vindt hun werk niet zinvol[1].

Breed gedragen is ook het besef dat een leven lang ontwikkelen broodnodig is, omdat kennis en vaardigheden sneller veranderen dan ooit. En ook de emancipatie van werkenden doorzet. Toch doet minder dan 20% van de werkenden aan post initiële scholing. Verreweg het grootste deel daarvan is werk gerelateerd, door de werkgever geïnitieerd en sectoraal georganiseerd[2]. Laagdrempelige ontwikkelingsmogelijkheden via MOOC’s, gaming en informele leernetwerken worden nog nauwelijks gebruikt.

Werk anders organiseren

Nederland is wereldwijd koploper op het gebied van flexibilisering en daarom ook voorloper als het gaat om werk anders te organiseren. Het is een onontgonnen terrein, dat heel veel mogelijkheden biedt voor werkenden om met minder inspanning meer te bereiken.

Werk zal in de toekomst vaker in netwerken worden georganiseerd, veelal met ondersteuning van (netwerk)platforms. Volgens TNO heeft nu al 12% van de volwassenen wel eens geld verdiend met platformwerk. Ook vinden steeds meer mensen vinden via het netwerk werk.[3] De Argumentenfabriek heeft vier scenario’s voor de organisatie van werk in Nederland in 2026 ontwikkeld en onderscheidt daarbij werken in organisaties en in netwerken[4].

De negatieve consequenties voor de arbeidsmarkt halen regelmatig het nieuws: misbruik aan de onderkant van de arbeidsmarkt, banenverlies en minder sociale zekerheid. Dit zijn onderwerpen die zeker aandacht behoeven, maar de ontwikkeling biedt juist ook mogelijkheden om de menselijke maat terug te brengen en werk weer betekenisvoller te maken.

De toekomst van werk is nu. Pak die kans!

De toekomst van werk raakt vroeg of laat iedereen. Daarom is het nuttig om nu al kennis te maken en ervaring op te doen met andere manieren van werk organiseren waardoor talent beter wordt benut. Part-up en WIN zijn twee organisaties die dit laagdrempelig faciliteren voor elke werksituatie. Part-up met een online platform dat mensen helpt hun talent in te zetten in tijdelijke teams. WIN biedt in zeven gemeenten een informele leer/werkomgeving waarin professionals door delen van kennis en co-creatie elkaar helpen de benodigde vaardigheden[5] voor de toekomst van werk in praktijk te ontwikkelen.

Op 8 februari worden in Pakhuis de Zwijger de vier scenario’s voor werken in de toekomst toegelicht en delen deelnemers aan Part-up en WIN hun werkervaringen. Natuurlijk is er volop gelegenheid voor interactie. Meld je hier aan!

[1] https://blog.part-up.com/blogs/toekomst-van-werk-de-platformeconomie

[2] https://www.abu.nl/levenlangontwikkelen

[3] http://www.recruitingroundtable.nl/2017/11/08/via-via-netwerken-zijn-het-belangrijkste-bij-het-vinden-van-een-baan/

[4] https://www.argumentenfabriek.nl/media/2365/werken-in-de-toekomst-gehele-boek.pdf

[5] https://werkeninnetwerken.nl/wp-content/uploads/2016/09/WIN-WIN-WIN-Programma.pdf

Irmgard Bomers is initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken) en blogt regelmatig over zaken die haar werk raken.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha