Modern werkenden collectief

20 december 2019

Het Modern Werkenden Collectief, een nieuwe alliantie met onder andere ONL voor Ondernemers en de Werkvereniging, wil een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden na een periode van twee jaar. “Ons voorstel is niet ideaal, maar moet een erger scenario voorkomen: een AOV-plicht voor alleen zzp’ers.”

Modern werkenden, van zzp’ers tot jobhoppers, werken samen aan een nieuw voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zij willen een AOV voor alle werkenden. Binnenkort bieden zij aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun voorstel aan.

Het voorstel komt op een moment dat binnen de Stichting van de Arbeid wordt onderhandeld over de uitwerking van een verplichte AOV voor zzp’ers. Die verplichting is onderdeel van het in juni 2019 overeenkomen pensioenakkoord. Begin van dit jaar zal de Stichting haar bevindingen rapporteren aan Minister Koolmees.

Volgens het Modern Werkenden Collectief bleek tijdens een overleg op 21 november tussen de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, en zzp-organisaties dat ‘modern werkenden’ massaal tegen een AOV-plicht voor zzp’ers zijn. Het overleg leverde volgens het collectief geen concreet resultaat op. ‘Wat het wel opleverde was een mooi staaltje eensgezindheid onder alle zelfstandigen’, zegt smaakmaker Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging en woordvoerder van het nieuwe Modern Werkenden Collectief. Het collectief werkt nu dus aan een alternatief plan.

Vangnet voor iedereen

De pers suggereert vaak onterecht dat zzp’ers geen behoefte hebben aan een vangnet. ‘Als ondernemer wil je van een inkomen verzekerd zijn, óók als je ziek wordt’, meent Wouters. ‘Veel ondernemers sluiten zich daarom aan bij schenkkringen. Een AOV voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid is vaak duur, niet voor iedereen toegankelijk en je bouwt niets op.’

Het collectief wil een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden na een periode van twee jaar. Toch vinden zij dit geen ideale oplossing, maar het moet een erger scenario voorkomen: een AOV-plicht voor alleen zzp’ers. Zo’n specifieke regeling sluit niet aan bij de veranderde arbeidsmarkt. Het is volgens hun wenselijk om sociale zekerheden te koppelen aan het individu en niet aan de contractvorm, gezien de grote verscheidenheid en het steeds vaker combineren van werkvormen op de arbeidsmarkt.

“Trek overlegeconomie breder”

Het is voor het eerst dat modern werkenden de handen ineen slaan, zo stelt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. ‘Dit is het begin van een modern werkenden collectief. Samen met de Werkvereniging en andere deelnemers gaan wij in de toekomst goed onderbouwde plannen presenteren aan de overheid voor een betere arbeidsmarkt en stimulerend ondernemersklimaat.’

Het Modern Werkenden Collectief vindt het voorstel tot een verplichte AOV een merkwaardige keuze. Zeker gezien de koppeling met het pensioenakkoord. Een verplichte verzekering heeft niets te maken met pensioenonderwerpen. Bovendien zaten zzp’ers niet bij de onderhandelingen over dit akkoord. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben het besluit tot een verplichte AOV voor zzp’ers genomen zonder deze groeiende groep te raadplegen. Dit heeft gezorgd voor wantrouwen, zowel richting de politiek als de sociale partners.

Voor nu is de gedeelde noemer de arbeidsongeschiktheidsplicht voor zzp’ers. Maar het gaat veel verder dan dat: achter de schermen worden de eerste contouren voor een Modern Werkenden Collectief zichtbaar. ONL en de Werkvereniging roepen het kabinet op om dit collectief serieus te nemen en zo de overlegeconomie breder te trekken en met alle relevante partijen te spreken.

(dit artikel in integraal overgenomen van Zipconomy ‘exploring the future of work and freelance economy’)

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha