Modern werken is een feest

21 mei 2022

11 mei, op de Dag van de Modern Werkenden, heeft de Werkvereniging een geweldig festival voor Modern Werkenden georganiseerd in samenwerking met Seats2Meet. Het festival had de titel ‘Modern Werken is een feestje’ en dat was het ook!

Diezelfde dag hebben ze een groot stuk in Trouw weten te krijgen waarin de overheid en de polder werd oproepen om werkenden uit hun wurggreep te bevrijden. Voorafgaand aan het festival werd de algemene ledenvergadering gehouden waarbij het jaarverslag, het jaarplan en de begroting zijn goedgekeurd.

Het was alsof Bart Smals, Tweede Kamerlid van de VDD, dit allemaal widt. ‘s Avonds diende hij zijn motie in, mede op verzoek van de werkvereniging, om de regering aan te geven dat ze zzp’ers ook een eigenstandige en gelijkwaardige positie in de SER moeten geven en om hun positie ook breder in de polder te verbeteren. Deze motie is door een ruime meerderheid aangenomen! We kunnen dus wel stellen dat we een geslaagde Dag van de Modern Werkenden hebben gehad!

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha