Mijlpaal voor smaakmaker Roos Wouters

14 januari 2020

Namens ruim twintig organisaties van zelfstandigen en modern werkenden, waaronder WIN, stelt de Werkvereniging aan minister Koolmees voor de werknemersverzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid (IVA) open te stellen voor zelfstandigen en af te zien van een aparte regeling voor zzp’ers. Het is een belangrijke mijlpaal voor smaakmaker Roos Wouters, die al jarenlang ijvert voor meer gelijkwaardigheid tussen werkenden.

“Mensen wisselen steeds vaker van werk- en contractvorm. Het wordt tijd dat ons sociale zekerheidsstelsel de werkenden als uitgangspunt neemt en niet de arbeidsvorm. Vandaar onze wens om te komen tot één stelsel met een basisvangnet voor onoverzienbare risico’s. Door de IVA open te stellen voor alle werkenden bij arbeidsongeschiktheid zetten we een eerste stap naar een sociaal zekerheidsstelsel dat past bij de hedendaagse arbeidsmarkt”, aldus Roos Wouters van de Werkvereniging.

“Niemand die met werken in zijn levensonderhoud voorziet, kan zelf het financiële risico dragen bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid”, aldus voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. “Maar veel zzp’ers kunnen zich daarvoor niet verzekeren. Daarom willen wij de IVA uitbouwen tot een basisregeling voor alle werkenden, waaraan iedereen die meer dan 1225 uur per jaar werkt verplicht deelneemt.”

Voor mensen in loondienst betalen de werkgevers – net als nu – de premie. Voor zelfstandigen wordt dat de opdrachtgever. “Ook zou de overheid voor de financiering dat deel van de zelfstandigenaftrek kunnen gebruiken dat nu al wordt gekort”, aldus Lex Tabak van SoloPartners, voor zzp’ers in de zorg.

De organisaties zien niets in de plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Daar is geen draagvlak voor, het is niet te betalen en het past niet bij de moderne arbeidsmarkt. Die bestaat al lang niet meer vooral uit werknemers die hun hele carrière in loondienst blijven. Er is een grote verscheidenheid aan werkrelaties en gedurende hun loopbaan wisselen mensen daartussen.

De in totaal 22 organisaties zijn van opvatting dat het tijd wordt dat dit zijn vertaling krijgt in een nieuw stelsel van arbeidswetgeving en sociale zekerheid. Daarin moeten werkenden het uitgangspunt zijn en niet het contract dat zij hebben. De Werkvereniging gaat zich namens dit collectief van modern werkenden inzetten om gezamenlijk tot een fundamentele herziening van het sociale stelsel te komen.

Voor verdere informatie:

Joke Licher, persvoorlichter tel: 0622245259

Roos Wouter, de Werkvereniging, tel: 0624668611

Charles Verhoef, Zelfstandigen Bouw, tel: 0610955086

Lex Tabak, SoloPartners, tel: 0622566790

 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha