WIN Interview – Payman Hanifi Moghaddam

29 oktober 2015

“Geen zielig gedoe”

Smaakmaker Marleen Rezaie-Delbeek bracht mij een tijdje geleden in contact met een bijzondere man. Er zou veel verwantschap zijn tussen onze visie op werken. Wat heet!

De aanleiding verschilt, maar onze ambitie is even groot. Payman Hanifi Moghaddam, medeoprichter van Hamrah en SeedZ, probeert door inzet van collectieve kennis, ervaring en een netwerk van “oudgediende nieuwe Nederlanders” de integratie en arbeidsparticipatie voor nieuwkomers volledig te kantelen.

Integratie Nieuwe Stijl

“Het slagingspercentage voor het inburgeringsexamen is rond 17%. De arbeidsparticipatie van niet-westerse migranten in de eerste drie jaar na hun toelating is rond 10%. Dat is een enorme verspilling van economisch en sociaal kapitaal. Ik zie een groot verbeterpotentieel op het gebied van taal, inburgering en arbeidsparticipatie. Daar richten we ons op. Hamrah heeft hiervoor een geheel eigen methodiek ontwikkeld vanuit de moedertaal, die is gecertificeerd. De arbeidsparticipatie is het werkgebied van Seedz, een samenwerking tussen de stichting Jeugdwerk Nederland en Hamrah. ‘Van delen komt helen’ is het motto van de samenwerking. Nieuwkomers vinden heel snel hun weg door het leren van Nederlands te combineren met een intensieve kennismaking met de samenleving, het opdoen van werkervaring en het opbouwen van een breed netwerk. Bovendien draagt deze vorm van activering bij aan de verwerking van trauma’s uit hun vluchtverleden.”

Ggrggrggrgg

Zelf is Payman afkomstig uit Iran. Eind jaren tachtig is hij als politiek vluchteling naar Nederland gekomen. Het Nederlands klonk voor hem als een aaneenschakeling van ggrggrggrgg. Met hulp van een tolk (nu eigenaar van Hotel & Wereldeethuis Bazar) studeerde hij cum laude af in Wageningen. Bij het LUMC promoveerde hij in de immuno-genetica. Hij noemt zichzelf een consilient scientist; iemand die pas overtuigd is als iets ondubbelzinnig vanuit verschillende bronnen is aangetoond. Data-analyse is zijn vakgebied geworden. Met de toename van de hoeveelheid data wordt de menselijke interactie en communicatie in zijn ogen steeds belangrijker.

Zijn inspiratie vindt hij in het werk van de beroemde Perzische Sufi dichter Rumi. You have come with the purpose to join & heal. Not severe and differences reveal”. Verbinden staat daarin centraal en dat doet hij zijn hele leven al, ook in zijn vakgebied moleculaire biologie. Mensen stimuleren om iets extra’s te doen, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden. Daar is hij goed in. Hij vertelt een mooi verhaal hoe hij als voorman in de bouw heeft gewerkt. Op de vlucht voor het regime en in een wereld waar hij geen verstand van had, slaagde hij er in het bouwbedrijf tot het beste in de regio te maken.

In Nederland heeft hij zich het meest verwonderd over het fenomeen bejaardenhuizen. “In de Oosterse cultuur is dit ondenkbaar. Ouders zorgen voor hun kinderen en kinderen voor hun ouders.” Ook begrippen als participatiesamenleving en deeleconomie zijn vanzelfsprekend in zijn cultuur. Dit stemt hem optimistisch voor de toekomst en de bijdragen die nieuwkomers kunnen leveren aan de economie. Misschien hebben nieuwkomers wel een voorsprong als het gaat om delen en participeren.

Innovatie ontstaat vanzelf

Er is zo’n enorme hoeveelheid onbenut potentieel, dat alles zich vanzelf lijkt te organiseren. Een Nederlands-Iraanse kampioen worstelen en een Nederlands-Turkse prof kickboxer gaan onder de vleugels van Seedz een sportschool opzetten. Een Nederlands-Syrische chef-kok helpt om via de Patisserie producten op de markt te brengen. Voorbeelden van samenwerking en innovatie die vanzelf ontstaat. Het wordt mogelijk als je een voedingsbodem creëert waarin talent gedijd.

Payman vindt het jammer dat de regering naar nieuwkomers kijkt als een probleem. De regering zoekt de oplossing buiten de gemeenschap en dat is een gemiste kans. Als je van binnenuit de mensen faciliteert om zelf hun weg te zoeken, dan ben je innovatief bezig. Geen zielig gedoe! Het levert waarde op voor de nieuwkomers en dus ook voor Nederland. Recente studies tonen aan dat ongeveer een derde van de groei in de Eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de afgelopen tien jaar kan worden toegeschreven aan de immigratie en dat die trend ook de komende jaren doorzet.

Toeval bestaat niet

Door het sociale netwerk van Hamrah, Jeugdwerk Nederland, de WIN Werkkring en de politiek te verbinden hoopt hij een beweging op gang te brengen waarin zelfmobilisatie en verbinding van nieuwkomers centraal staat. Met economische en sociale waarde voor Nederland als resultaat.

Tot slot nog even gevraagd naar de herkomst van zijn bijzondere naam. Payman betekent ‘pact/verbinding’, Hanifi ‘waarheidszoeker’ en Moghaddam ‘pionier’. Toepasselijker kan niet!

Op 21 maart 2016 is Payman gastheer van het 3e WIN SmaakmakerFestival in Rotterdam.

Irmgard Bomers interviewt regelmatig smaakmakers die de principes van werken in netwerken in praktijk brengen.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha