Blog – Bevlogenheid

26 oktober 2015

Meer medewerker voor dezelfde prijs

Druk is de grootste bottleneck voor vernieuwing. Druk om te presteren en aan de verwachtingen te voldoen; van aandeelhouders, bazen, medewerkers. Dit staat duurzaam succes in de weg. Dit zei Guido Heesen van Effectory tijdens de jaarlijkse uitreiking van de prijs voor de beste werkgever. Ik herken het. Gelukkig zijn er mensen die zich aan die druk ontworstelen en een eigen weg kiezen waarin ze geloven. Ik ben er zelf een van. Heerlijk om te zien dat je hier ook beste werkgever van het jaar mee kunt worden. Maar ik erken ook de druk.

Druk voelbaar

De druk om beter te presteren zit ingebakken in ons systeem van cijfers, rapportages en groei laten zien. Is het niet je baas, dan zijn het wel je vrienden en kennissen die de druk opvoeren.
Ik blogde er al eerder over. Het is lastig om die druk te weerstaan, zeker als je ook voor jezelf de lat al hoog legt.  Het is geweldig om van Guido Heesen te horen dat “duurzaam succes een samenspel is tussen maatschappelijk belang, organisatiebelang en individuele belang”. In mijn woorden: het combineren van idealisme en zakelijkheid. Maar de druk is (te) groot bij veel organisaties en zelfstandigen om hiervoor ruimte te maken. Met alle ellende van dien.

Door te focussen op het optimaliseren van het bedrijfsresultaat krijgen steeds meer organisaties het moeilijk. Ze graven zich steeds verder in en zijn niet in staat om te vernieuwen. Alles wordt geïnstitutionaliseerd, wat leidt tot een schijncontrole van bovenaf en lethargie van onderaf. Mensen voelen zich niet meer verbonden met de organisatie en kiezen voor hun eigen belang. Daardoor versterken ze de neerwaartse spiraal en dragen ze niet bij aan de continuïteit. De groepsdruk is erg groot en slechts een enkeling weet zich er aan te ontworstelen. Te weinig om de kar te trekken.

Het kan wel

Organisaties die het in deze tijd wel goed doen, voelen gek genoeg de druk om te presteren niet. Branson, Semler, maar ook Jos de Blok van Buurtzorg Nederland hebben zich allemaal ontworsteld aan “het systeem” en doen het op hun eigen manier. Dit heeft de sympathie van de medewerkers en die gaan voor hun baas door het vuur. “Bevlogenheid is bedrijfskundig super interessant; je krijgt veel meer medewerker voor dezelfde prijs”.

Buurtzorg Nederland laat zien hoe goed werkgeverschap werkt. Ondanks het verlies van afgelopen jaar –een gevolg van het zorgsysteem- is Jos de Blok er wederom in geslaagd de beste werkgever te worden. Hij heeft geen groeidoelstelling, maar groeit tegen de klippen op. Inmiddels stuurt hij 8700 medewerkers aan zonder management. Regiocoaches zorgen ervoor dat er jaarlijks slechts een handjevol probleemgevallen op zijn bureau belanden. Het geheim van Buurtzorg is visie en ICT systeem dat ten dienste staat van de mensen die er werken. Hierdoor kunnen ze hun tijd besteden aan het ‘echte’ werk (thuiszorg).

Naast Buurtzorg zijn er meer organisaties die het goed doen. Ze geven medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid en krijgen er een goed resultaat voor terug. Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn waarden die ook voor WIN gelden. WIN voegt daar vrijheid aan toe. Door te werken vanuit deze kernwaarden zijn we bezig een beweging van mensen – smaakmakers- op gang te brengen die elkaar helpen om idealisme en zakelijk in praktijk te brengen. In dienstverband of als zelfstandige. Hierdoor dragen ze bij aan het duurzame succes van hun (eigen) organisatie. Daar is geen werkgever voor nodig.

Irmgard Bomers (initiatiefnemer van WIN) blogt regelmatig over zaken die werken in de nieuwe economie illustreren.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha