iBestuur: Symposium ‘Grip op privacy’

Grip op privacy
Privacy is uw verantwoordelijkheid!

Hoogst actueel, kort maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers. Van 13 tot 17 uur, borrel na. Toegang vrij voor bestuurders en beslissers uit de overheid, maar let op: beperkt aantal plaatsen.

Het is een bestuurlijke verantwoordelijkheid om privacybescherming goed te borgen. Binnen de eigen organisatie, maar ook in de keten. Eenvoudig is dat niet, want privacy kent vele aspecten: maatschappelijk, juridisch, bestuurlijk, technisch en informatiebeveiliging. Al deze aspecten komen aan bod tijdens dit iBestuur symposium in Nieuwspoort.

In prikkelende inleidingen, tweegesprekken en discussies met onder meer bestuurders, wetenschappers en de zaal wordt het brede palet van privacy toegelicht en uitgediept. Zodat deelnemers aan het eind van de middag weten waar het om gaat bij privacy èn wat zij zelf in hun organisatie kunnen doen.

Voorlopig programma in kort bestek:

Dagvoorzitter: Maarten Hillenaar.

Siebe Riedstra, secretaris-generaal ministerie van Veiligheid en Justitie, vertelt over de verschillende aspecten van privacy en hoe zijn organisatie daarmee omgaat. Bij de volgende programmaonderdelen wordt steeds kort het V&J-perspectief belicht door de beleidsverantwoordelijken van het departement.

Prof. Jeroen van den Hoven, hoogleraar technologie en ethiek, TU Delft, schetst de normatieve kaders vanuit een maatschappelijk en ethisch perspectief.

Verder interviews, tweegesprekken en casuïstiek met onder andere Marjolein ten Kroode (Raad van Bestuur, GGZ Rivierduinen, toezichthouder Nictiz en RDW), Marens Engelhard (Algemeen Rijksarchivaris) en Wilbert Tomesen (Autoriteit Persoonsgegevens).

Het gesprek gaat verder aan de bestuurstafel met onder andere Steven Luitjens (directeur Informatiesamenleving en Overheid, minBZK), José Lazeroms (Raad van Bestuur, UWV), Marjolein ten Kroode en Marc van Lieshout (Privacy & Identitity lab).

Op de eerste rij onder andere: Astrid Oosenbrug (PvdA-fractie Tweede Kamer), Brenno de Winter (IT-journalist) en Jochem de Groot (Microsoft).

Binnenkort vindt u hier meer over het definitieve programma!

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Nieuwspoort

Locatie: Nieuwspoort

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha