Het plezier spat er af – echtWaar!

12 mei 2017

Wie in de lichte ruimte stapt van Stichting echtWaar, voelt meteen de positieve energie. Het enthousiasme van de mensen met een arbeidsbeperking is voelbaar in deze kleinschalige werkplaats keramiek en textiel. De ontvangst is hartelijk. De werkplaats biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen die om een andere reden (nog) geen plek op de reguliere arbeidsmarkt hebben gevonden (indicatie WMO, PGB, WLZ).

Het plezier spat ervan af

‘Sommige mensen komen bijna iedere dag’, vertelt Loes van der Heijden, die samen met Irma Heijnsdijk in januari 2015 de Stichting echtWaar in het leven heeft geroepen. Voorheen had Loes een keramiekatelier bij een grote zorginstelling, maar deze werd door bezuinigingen voortvloeiend uit de Wmo gesloten. ‘Anderen komen een paar dagdelen per week. Samen met onze dertien medewerkers maken zij onder meer tassen, schorten en mokken met de Dom van Utrecht erop. De passie en het plezier spat ervan af.’ De producten die ze maken worden verkocht in de werkplaats, op markten en in winkels. Ook zijn ze verkrijgbaar bij de VVV in de binnenstad van Utrecht.

Stichting echtWaar biedt de mensen die er dagbesteding volgen structuur en regelmaat in hun leven, en laat hen zien dat ze aantoonbaar bijdragen aan de samenleving. Loes: ‘Ze zijn heel trots op de producten die ze gezamenlijk maken, aan het einde van de dag stralen ze helemaal. En het nuttig bezig zijn, verhoogt hun eigenwaarde.’ Ook voor de omgeving heeft echtWaar waarde, het neemt druk weg bij de familie en vrienden die mantelzorg verlenen.

Tassen en schorten van oude spijkerbroeken

In de werkplaats van echtWaar wordt veelal gewerkt met keramiek en textiel. ‘Daarom hebben we veel behoefte aan deze materialen’, zegt Loes. ‘Wij zijn hiervoor voor een groot deel afhankelijk van partners. Zo levert de kringloopwinkel Emmaus oude spijkerbroeken waarvan wij onder andere tassen, schorten en kussens maken. Op de weefgetouwen weven we van plastic tasjes lappen plastic waar boodschappentassen van worden gemaakt. Regelmatig lopen er mensen binnen om hun voorraad te doneren of voor een praatje, bij ons staat de koffie altijd klaar!’

Om gebruik te maken van de ruimte, het gereedschap en de vakkennis van Loes en Irma, kan iedereen bij echtWaar een strippenkaart kopen voor €50,-. Op deze manier komen de gebruikers van de strippenkaart en de medewerkers van echtWaar met elkaar in contact en wordt de maatschappelijke drempel tussen deze groepen lager.

Betrokken blijven bij de werkvloer

echtWaar draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers, vrienden en familie. De inkomsten komen uit indicatiegelden en uit de opbrengst van de verkoop van de producten. In 2016 was de verhouding circa 80-20. Naar verwachting blijft dat zo. Het salaris van Loes en Irma hangt direct samen met wat er aan het eind van de maand over is. Meer mensen zou ook meer indicatiegelden betekenen en de groep zou dan ook meer en grotere opdrachten aankunnen, maar Loes en Irma verwachten geen grote groei. Zij vinden het juist ook belangrijk dat echtWaar zijn zelfstandige karakter blijft behouden en dat zijzelf betrokken blijven bij de werkvloer.

Sinds kort staat echtWaar op de MAEX en heeft hierdoor haar MAEX-profiel nog niet ingezet.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit initiatief? Kijk op de website van echtWaar of op de profiel-pagina van echtWaar op de site van MAEX. Of neem contact op met Pauline Geldhof, bestuursvoorzitter van de stichting echtWaar.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha