Het betere werk is grip op geld, werk en leven

19 januari 2020

In het rapport adviseert de WRR bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in ons land: voor de economie en voor de sociale samenhang.

Daarmee geeft de WRR een belangrijk signaal af dat in lijn is met de ervaringen in de WIN Proeftuin voor de toekomst van werk. WIN sprak hierover een paar jaar geleden al met Robert Went, een van de auteurs van het rapport.

Grip op geld, werk en leven

In het rapport ‘Het betere werk’ formuleert de WRR drie condities voor goed werk, die passen bij de wensen vanuit de Nederlandse samenleving en de aard van de economie: grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden; grip op het werk, dat wel zeggen autonomie en verbondenheid op het werk; en grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé. Het leidt tot een negental aanbevelingen. Toeval of niet, maar 3x3 is een aanpak die ook in Wat een geluk, een lifehack voor je werk  terugkomt.

Download ‘WRR-rapport nr. 102: Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’ of de samenvatting.

Doorbraak?

Er is breed draagvlak voor de aanbevelingen, dus het zou zo maar eens tot doorbraken kunnen leiden. Maar waarom zou je wachten tot de overheid of je werkgever met maatregelen komt? Met de ‘lifehack voor je werk’ kun je nu al meer grip krijgen op je werk en leven.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha