Haagse Bluf, geld verdienen met samenwerken

31 december 2011

Via Den Haag Culturele Hoofdstad komt de allereerste opdracht voor een WIN Netwerkteam.

Het resultaat heet Haagse Bluf, een idee om Haagse inwoners te betrekken bij de kandidaatstelling voor Culturele Hoofdstad in 2018 door hen geld te laten verdienen.

Aanleiding

Het Comité Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 (DHCH) presenteerde in maart 2011 haar artistieke visie en daagde iedereen in Den Haag uit om daar invulling aan te geven. WIN (Werken in Netwerkteams) heeft hier gehoor aan gegeven. Op 10 januari a.s. presenteert WIN aan het Comité DHCH “Haagse Bluf”, een uniek plan om inwoners van Den Haag te betrekken bij het initiatief en
op die manier de kandidaatstelling te laten ondersteunen.

Een team bestaande uit Haagse vertegenwoordigers van bedrijfsleven, culturele instellingen en experts heeft een antwoord bedacht op de vraag hoe de betrokkenheid van de inwoners kan worden vergroot. Daarbij geïnspireerd door de artistieke visie van Den Haag Culturele Hoofdstad “Stad zonder muren, vrijplaats voor grenzeloos denken”. Een visie die naadloos aansluit bij de visie van WIN.

Anders werken

WIN gelooft in cultureel ondernemerschap, in de juiste balans tussen zakelijkheid en idealisme. Het unieke concept van WIN gaat uit van samenwerking en kennisuitwisseling over sectoren heen. WIN wil met haar netwerkteams mensen bij elkaar brengen die willen nadenken over de oplossing van vraagstukken die spelen binnen de culturele sector. Mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en dromen, die bereid zijn om verder te kijken dan hun neus lang is en persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden. Dit alles met het doel om cultureel ondernemerschap te stimuleren, concrete en bruikbare resultaten te boeken, afstanden te verkleinen en wederzijds respect te vergroten.

Het concept van WIN is gebaseerd op de regels van de netwerkeconomie. Door plaats te nemen in een netwerkteam en aan de slag te gaan met een concreet vraagstuk leren deelnemers wat de regels zijn en hoe ondernemerschap in de nieuwe economie wordt vormgegeven.

Nieuw initiatief

WIN is een initiatief van Irmgard Bomers en gebaseerd op haar eigen kennis en ervaring als manager en marketingvrouw in zowel de publieke als private sector. WIN levert een bijdrage aan de instandhouding van een goed en gevarieerd cultuuraanbod in Nederland door culturele organisaties te helpen meer bedrijfsmatig te werken. WIN gebruikt voor haar diensten de metafoor van koken. Iedereen kan koken leren en bovendien wordt koken vaker gebruikt als metafoor voor veranderen. Oplossingen van vraagstukken worden gepresenteerd als WIN Gerechten en komen gratis beschikbaar op de website.

Concreet resultaat

Haagse Bluf is het eerste resultaat van werken in netwerkteams. Het recept is in één bijeenkomst bedacht, ter promotie van de start van WIN. Meer informatie over de deelnemers en de werkwijze van WIN op de website.

Foto bijlage: De bedenkers van Haagse Bluf (met smaakmakers: André, Anja, Anton, Claudia, Donatella, Gert-Jan, Ingrid, Irmgard, Itai, Mike, Ria, Vincent)

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha