Doorzetten loont

29 juni 2019

Smaakmaker Roos Wouters kreeg maar liefst twee pagina’s in de Volkskrant van 21 juni jl. voor haar open brief Geachte sociale partners, luister eens. Het was niet de eerste keer dat ze naar dit middel greep. In 2013 schreef ze al “Geachte sociale partners, kijk eens met mij mee.” Hierin pleitte ze al voor een eerlijker keuze tussen zelfstandig ondernemerschap of werknemerschap. Nu stelt ze dat met alle besluiten die de sociale partners nemen, onder het mom van werk en zekerheid, het tegenovergestelde wordt bereikt.

 

 

Op advies van toenmalig minister Asscher startte Roos in 2017 de Werkvereniging, een belangenplatform voor modern werkenden. Voor mensen die niet meer hun hele leven bij dezelfde werk- of opdrachtgever werken en die zich ook graag verzekerd weten van basiszekerheden die zich met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken meebewegen. Steeds meer loopbanen zijn hybride en dat vraagt om een fundamentele herziening van het stelsel, waardoor werkenden niet worden vastgepind op een min of meer toevallige en steeds vaker tijdelijke arbeidsrelatie. Als zekerheden worden gekoppeld aan het individu, in plaats van aan de contractvorm, dan kan iedereen zich vrij bewegen en ontplooien op de arbeidsmarkt, zonder vrees om zekerheden kwijt te raken. De ruim 16.000 handtekeningen die de Werkvereniging ophaalde tegen de AOV-plicht is nog geen aanleiding geweest om aan tafel van de sociale partners uitgenodigd te worden. Daarom dus een nieuwe open brief. Dit keer gepubliceerd in een landelijke krant. Of de aanhouder WINt? We blijven het volgen.

NB: Twee weken na dato zijn er 17.500 handtekeningen opgehaald en heeft Roos nog voor het zomerreces een gesprek met minister Koolmees. Lees hier het verslag.

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha