De nieuwe economie

 

De economie is in beweging. Dat merk je aan de grote hoeveelheid nieuwe begrippen die dagelijks de revue passeren: netwerkeconomie, weconomy, deeleconomie, gig economie, circulaire economie, platformeconomie, talent economie, lerende economie, donut economie etcetera. WIN bundelt de begrippen onder de noemer ‘de nieuwe economie’. De nieuwe economie heeft impact op ons werk. WIN ziet het als een kans om iedereen die wil werken een nieuw perspectief op werk te bieden. Een beter vooruitzicht brengt mensen in beweging.


Drie invalshoeken voor werken in de nieuwe economie

  • ICT als fundament voor het organiseren van werk => meer mogelijkheden voor empathie, passie en creativiteit in het werk (IK)
  • Nieuwe businessmodellen => naast financiële, ook aandacht voor sociale en ecologische waarde (WIJ)
  • Cross-overs tussen sectoren, profit & non profit, werk & privé geven ruimte voor vernieuwing => met minder inspanning meer resultaat bereiken (IK & WIJ)


Drie benodigde vaardigheden voor werken in de nieuwe economie

  • Persoonlijk belang: eigenaarschap tonen (IK)
  • Maatschappelijk belang: integraal denken én doen (WIJ)
  • Economisch belang: focus op waardecreatie in tijdelijke formaties (in wisselende rollen) (IK & WIJ)


Drie kansen voor futureproof werken: meerwaarde creëren

  • Sociale waarde  => talent beter benutten (IK)
  • Ecologische waarde => een leven lang ontwikkelen in praktijk brengen (WIJ)
  • Financiële waarde  => werk anders organiseren (IK & WIJ)

De ontwikkeling is al volop gaande en niet meer tegen te houden, omdat de behoefte aan zinvol werk groot is. De WIN WIN WIN formule verbindt de verschillende belangen en vergroot daarmee de kans, voor iedereen die wil, om nu én in de toekomst werk te doen wat er toe doet.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha