De nieuwe economie

De nieuwe economie is een verzamelnaam voor begrippen als de netwerkeconomie, weconomy, deeleconomie, gig economie, circulaire economie, platformeconomie, talent economie, lerende economie etcetera. Begrippen die dagelijks in het nieuws zijn en aantonen dat de economie in beweging is. De nieuwe economie is een uitstekende aanleiding om de arbeidsmarkt te moderniseren en mensen een nieuw perspectief op werk te bieden. Een beter vooruitzicht brengt mensen in beweging.

WIN WIN WIN

Drie invalshoeken voor werken in de nieuwe economie

  • Nieuwe businessmodellen => naast financiële, ook aandacht voor sociale en ecologische waarde
  • ICT als fundament voor het organiseren van werk => ruimte voor empathie, passie en creativiteit in het werk
  • Cross-overs tussen sectoren, profit & non profit, werk & privé geven ruimte voor vernieuwing => met minder inspanning meer resultaat bereiken

Drie benodigde vaardigheden voor werken in de nieuwe economie

  • Persoonlijk: eigenaarschap tonen
  • Zakelijk: focus op waardecreatie in tijdelijke coalities (in wisselende rollen)
  • Maatschappelijk: integraal denken én doen

Focus op futureproof werken

  • Economisch: steeds meer werk krijgt een tijdelijk karakter => werk anders organiseren
  • Maatschappelijk: de arbeidscultuur is gedateerd => een leven lang ontwikkelen in praktijk brengen
  • Sociaal: werk & privé zijn niet meer te scheiden => talent beter benutten

De ontwikkeling is al volop gaande en niet meer tegen te houden, omdat het leeuwendeel van de mensen zinvol werk wil doen. Lees ook de visie van WIN op de arbeidsmarkt.

Deel dit bericht!

@werkinnetwerken #zdha