De Boecop vervult voortrekkersrol

20 november 2016

Lukt het De Steeg om het eerste hybride dorp van Nederland te worden. Aan de initiatiefnemers van De Boecop zal het niet liggen. Zij zetten zich in om de voormalige RK kerk een centrumfunctie te laten vervullen in het dorp en zijn daarmee een van de koplopers van een groeiende beweging die vorm geeft aan een nieuwe wereld.

De Boecop fungeert op een traditionele manier, als ontmoetingsplek met talloze activiteiten, maar de maatschappelijke  businesscase is ook gebaseerd op burgers die talent inzetten om de economie van De Steeg een nieuwe impuls te geven.  Een wenkend perspectief waar veel mensen nog moeite mee hebben, maar dat past in een beweging die met de dag groeit.

Niet links of rechts

Jan Hof, gangmaker van de WIN Werkkring Arnhem e.o. is een van de betrokkenen. “We zijn gewend om probleemgestuurd in plaats van perspectief gedreven te werken. Het vergt een enorm uithoudingsvermogen om dat te doorbreken, maar het gaat gebeuren”, zegt hij. “Het politieke systeem is failliet. Onze generatie denkt niet meer in links of rechts. Ook progressief en conservatief zijn geen geldige tegenstellingen meer. De enige keuze die de moderne burger maakt, is deze: denk je van onder of kijk je naar boven? Wacht je op de markt of staat, of ga je met de mensen om je heen zelf aan de slag? Wil je een sterke leider of een sterke gemeenschap.”

De ontwikkeling in De Steeg maakt deel uit van een groeiende bottum-up beweging “The Commons”. De commonsbeweging beschouwt alle bouwstenen van onze wereld, van kennis tot water, van cultuur tot energie, als eigendom van de gemeenschap. De beweging kijkt écht naar de toekomst, door na te denken over de vraag hoe wij met ons gemeengoed omgaan en hoe we dit op een duurzame én inclusieve manier kunnen beheren.

Commoners

Van 15 tm 17 november was de eerste European Commons Assembly. Honderden commoners kwamen in het Europees Parlement in Brussel bijeen om te bespreken hoe de EU de ontwikkeling kan ondersteunen. Als het aan de commoners ligt dan kiest Europa voor een gedecentraliseerde samenleving van burgers en gemeenschappen, in plaats van een “BV” van consumenten en bedrijven. Het zou mooi zijn als Europa deze beweging gaat faciliteren.

Vanaf 25 november vindt iedere laatste vrijdagochtend van de maand in de huiskamer van De Boecop een WIN Start-up Meeting plaats. Een mooie gelegenheid om perspectief gedreven naar de toekomst van je werk te kijken.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha