WIN Brainstorm De blik vooruit

De Blik Vooruit

WIN is actief sinds 2013 en destijds hebben we met elkaar plannen gemaakt voor 2020, mede gebaseerd op de uitkomsten van het 1e WIN SmaakmakerOnderzoek. Organisch is daar de proeftuin voor de toekomst van werk uit voortgevloeid en daarmee hebben we de basis gelegd voor een andere manier van werk organiseren, die past in deze tijd.

De noodzaak om te blijven ontwikkelen is urgenter dan ooit. Daarom kijken we met elkaar opnieuw vooruit in deze WIN Werksessie. De vraag ‘Waar heb jij behoefte aan in je werk?” staat centraal.

Programma 9 december:

9.30u   Kort terugblikken met smaakmakers Jaap, Elisabeth en Irmgard

9.45u   Breakoutsessies De blik vooruit naar 20??
Waar heb jij behoefte aan in je werk?

10.30u Terugkoppeling sessies
Actie agenda bepalen

Met elkaar komen we verder

De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door smaakmaker Irmgard Bomers van de WIN Werkkring, een community of practice. Met elkaar vinden we uit wat wel en niet werkt en ontwikkelen we onszelf als professionals in de nieuwe economie. We zeggen niemand hoe het anders moet, maar laten liever zien hoe het anders kan door het winwinwin perspectief als uitgangspunt te nemen. Het is het resultaat van zeven jaar pionieren in de WIN Proeftuin voor de toekomst van werk in de periode 2013-2019..

En dat is niet duur

Deelname aan de WIN Werksessie is gratis voor smaakmakers. Losse deelname kost EUR 7,50. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen via Zoom op je pc of mobiel. Wil je ook een keer een WIN Werksessie organiseren? Stuur dan een mailtje naar contact@werkeinnetwerken.nl

Irmgard Bomers (1958) besloot in 2011 vrijwillig haar dienstverband te beëindigen met een idee om cultureel ondernemerschap te stimuleren. Met WIN heeft ze in 2016 de NSvP Challengeprijs Innovatief in Werk gewonnen. WIN (werken in netwerken) heeft zich ontwikkeld tot een proeftuin voor de toekomst van werk en is een non-profit activiteit van haar eigen bedrijf WIN Recept geworden. Ze is schrijver van Mijlpalenboekjes (waaronder de WIN-trilogie) en co-auteur van Nieuwe Business Modellen – samenwerken aan waardecreatie en het Kantelingsalfabet en actief betrokken bij de ontwikkeling van de Haagse Binckhorst als klaslokaal voor de transitie.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha