Coöperatie Modern Werkenden

17 februari 2023

De overheid legt modern werken steeds meer aan banden. Het soort opdrachten dat je als zzp’er mag uitvoeren, wordt beperkt door de Wet DBA. Het streven van de overheid is, dat je alleen nog kunt werken in drie vormen. Je bent (op uitzonderingen na, zoals boekhouder, kapper, fietsenmaker) óf ondernemer met personeel, dan wel werknemer, dan wel uitzendkracht. De Werkvereniging vindt dit een achterhaald idee. Ze komen op voor het recht om te werken zoals jij dat wilt. Daarom lichten ze in een webinar toe waarom zij de Coöperatie Modern Werkenden willen oprichten. Dit webinar kun je hieronder terugkijken.

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha