Congres De waarde van werk

Op 21 juni organiseren Cedris en SBCM het congres ´de Waarde van Werk´ in Fort Voordorp, Groenekan. Het congres vindt plaats van 12.00 tot 17.00 uur.

De waarde van werk staat onder druk. Dat zien we aan:

  • Het voorstel voor loondispensatie van het nieuwe kabinet
  • Het toenemend aantal jongeren dat aan de kant staat
  • Dat betaald werk nog altijd niet vanzelfsprekend is

Daarom gaan Cedris en SBCM in gesprek over de waarde van werk voor verschillende kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. En dan praten we natuurlijk niet alleen over, maar ook met de doelgroep. Met elkaar verkennen we de mogelijkheden om waarde te creëren en bedenken we manieren om dit te organiseren. Femke Halsema vertelt waarom dit belangrijk is.

Programma

We bieden een gevarieerd programma met verrassende partijen die vanuit verschillende invalshoeken zoals politiek, financieel, maatschappelijk en juridisch met u en elkaar in gesprek gaan over de waarde van werk voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Met elkaar verkennen we de mogelijkheden om waarde toe te voegen en bedenken we manieren om dit te organiseren. Kortom: een inspirerend, maar vooral ook actief programma, wat er toe doet!

De waarde van werk

Een congres voor beleidsmakers en beslissers uit de sector van sociale werkgelegenheid. En natuurlijk voor mensen die tot de kwetsbare groep behoren. Deelname is gratis.

WIN gaat over werken in de context van de nieuwe economie. De nieuwe economie is in ontwikkeling en omvat een breed scala aan onderwerpen en thema’s die van invloed zijn op je werk. Door daar kennis van te nemen bouw je een voorsprong op. Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën en je breidt je netwerk uit met waardevolle contacten. 

In de nieuwe economie werk je samen. Daarom plaatsen we belangeloos activiteiten, bijeenkomsten en conferenties op de agenda die relevant zijn in dit verband. Je leert dan op een natuurlijke manier de nieuwe economie ontdekken. Dit event is hier een voorbeeld van.

Fort Voordorp

Locatie:
Fort Voordorp
Voordorpsedijk 28b
3737 BK Groenekan

 

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha