Blog – In de Haagse Binckhorst kraait de haan

11 oktober 2017

“Het aantrekkelijke van de Binckhorst is de onaantrekkelijkheid” vindt Wim Derksen, hoogleraar bestuurskunde. “Hah ut rah” zeggen de mensen die van dit deel van Den Haag houden. Dat is nog een hele kunst, want nu de economie weer aantrekt staat het voormalige afvoerputje van Den Haag volop in de belangstelling.

In één week organiseerde de gemeente Den Haag een Werkconferentie Binckhorst, plande ondernemersvereniging BLF een bijeenkomst over de Omgevingswet (de Binckhorst is pilotgebied) en was er de Binck Top, een debat over de toekomst van het gebied, als onderdeel van het Binckfestival. Ik was bij alle drie: als betrokken ondernemer werkzaam in de Caballerofabriek, als bestuurslid van het platform I’m Binck en als fan van de nieuwe economie. Had je dat niet beter kunnen afstemmen, was wel mijn eerste gedachte.

Verschil in dynamiek

Ik heb mijn mening bijgesteld. Iedere happening had een eigen dynamiek en er was weinig overlap, zowel inhoudelijk als qua deelnemers. Op de Werkconferentie veel ambtenaren, ontwikkelaars en ondernemers die nieuwe mogelijkheden zien om geld te verdienen in de Binckhorst. Vooral van buiten het gebied. De themabijeenkomst over de omgevingswet is bezocht door ondernemers uit het gebied met bestaande belangen. De Binck Top trok vooral mensen die de nieuwe economie een warm hart toedragen; een mix van mensen die niet in één vakje te duwen zijn, van binnen en buiten het gebied. Dat roept wel de vraag op hoe je met die mix van belangen, de wens van de gemeente om de Binckhorst organisch te ontwikkelen tot een eigentijds werk/woon/recreatiegebied gaat realiseren.

Een gezamenlijke ambitie

Samenwerking is moeilijk omdat je bijna altijd wat moet opgeven, inleveren. Iets van wat jij goed vindt, waar je aan gewend bent, waar je aan hecht, wordt ingeruild voor een andere benadering, een andere werkwijze, die zich nog moet bewijzen.

Je ziet nogal eens dat samenwerken daarom alleen met de mond wordt beleden, maar in feite niet tot stand komt. Betrokkenen blijven het eigen belang koesteren en willen niet aanpassen of veranderen. Samenwerking wordt dan meer een onderhandelingsproces met winnaars en verliezers.

In mijn optiek gaat het organisch ontwikkelen van de Binckhorst alleen lukken als er sprake is van een gezamenlijke ambitie. De verschillen kunnen dan worden overbrugd, omdat het vizier naar voren is gericht en er een perspectief is dat voor iedereen waardevol is. Niet vanuit de bestaande posities defensief zijn, maar samen aan iets nieuws bouwen, ieder vanuit de eigen achtergrond en een deelbelang. Als het aan mij ligt laat de Binckhorst zien dat het mogelijk is om vanuit bestaande waarden nieuwe economische, sociale en ecologische waarde te creëren. De basis is er.

Met de Binckse Haan als symbool

I’m Binck heeft hiervoor de aanzet gegeven door de kernwaarden te publiceren die zijn samengesteld door Binckse Krach (Binckse ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars en bewoners). Het is een oproep tot ontwikkeling en behoud van een divers, rauw en dynamisch werk-woongebied. Op de voorkant siert de Binckse Haan.

Achter begraafplaats St. Barbera kun je hem vinden, samen met enkele kippen. Ze zijn van niemand en worden verzorgd door de omwonenden. De gemeente heeft ze al eens opgehaald en naar Drenthe gebracht, maar tot grote hilariteit kwamen ze terug. Ze horen bij het gebied en laten zich niet verjagen. De haan maakt mensen wakker om aan het werk te gaan. De haan is ook het symbool van vruchtbaarheid en strijdlust. Mooie symboliek voor de toekomst van de Binckhorst, met I’m Binck als platform dat mensen verbindt die hart hebben voor het gebied. Mensen die niet alleen denken aan hun eigen belang. Meervoudige waardecreatie. Onthoud die woorden!

Irmgard Bomers is ambassadeur van Futureproof The Hague en initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken). Iedere maand blogt ze over ontwikkelingen die haar werk raken. Op 14 november heeft ze een masterclass Futureproof Samenwerken in de Binckhorst.

 

Kies je programma

Volg ons!

@werkinnetwerken #zdha